Rozstání leží poměrně vysoko. Přesto zde před válkou žilo 1300 lidí

8. říjen 2021

Rozstání patří k nejjižněji položeným obcím Olomouckého kraje. Nachází se na Drahanské vrchovině v docela úctyhodné nadmořské výšce kolem 550 metrů. Páteří obce je potok Bílá voda a pak také silnice vedoucí z Drahan do Jedovnice.

Interiér farního kostela je mixem baroka a pozdějších slohů

Roztroušená stavení, tak bychom mohli vysvětlit zvláštní jméno obce. Snad je to pozůstatek původního osídlení zdejší oblasti, kdy kolem každé usedlosti bylo vše, co drobné zemědělství mohlo potřebovat a tak domy stály dále od sebe.

Obecní úřad

Odborníci se shodují, že Rozstání bylo založeno při kolonizaci této oblasti zejména ve 12. a 13. století. Podle jména obce zapsaného v nejstarších písemných pramenech se zdá, že původní osídlenci byli většinově slovansky mluvící obyvatelé. Zajímavé je, že poměrně nedaleko, na Moravskotřebovsku, najdeme ves stejného jména, kde se předpokládá osídlení německým obyvatelstvem původem z oblasti Frank.

Kříž u kostela

První zmínka o obci z roku 1358, uvádí, že vesnice byla majetkem Ješka z Rájce a jeho dvou bratrů. Ti už za deset let společně prodali obec Přibíkovi z Křetína. Trend časté změny vrchnosti podporuje další prodej z roku 1390, kdy ves koupil majitel plumlovského panství Petr z Kravař. Pánové z Kravař drželi majetek 100 let až do roku 1490. Tehdy získává plumlovské dominium Vratislav z Pernštejna a další století tak poddaní z obce patřili pod správu rodu se zubří hlavou v erbu. V roce 1592 zadlužení Pernštejnové musela dát Rozstání, ale i některé okolní obce, do zástavy. Tak byl zdejší kraj na čas v držení pánů z Drnovic, kteří vlastnili i nedaleký Rájec. Těsně před Bílou Horou, v roce 1618 obec koupil Maximilián z Lichtenštejna. V roce 1722 vesnice opět spojila s plumlovským panstvím, kde zůstala až do konce patrimoniální správy.

Tělocvična místního Sokola

Rozstání bylo vesnicí drobných zemědělců. Obec často postihovaly válečné konflikty. Už třicetiletá válka zde zanechala několik pustých usedlostí. Přesto se obec rozrůstala. Svědčí o tom i stavba nového kostela. Už v roce 1391 je v obci uváděn kostel a také fara. Je to však první a na dlouho dobu poslední záznam. Další se objevuje až k roku 1618. Důkazem stálé existence kostela však byly staré zvony ulité v 15. století. V 16. století se zdá, že byla zdejší oblast pod správou protestantských pastorů. Podle stížností pobělohorských kněží to vypadá, že tato víra zde zapustila hluboké kořeny a ještě v roce 1633 se zde objevovali tajní nekatolíci včetně kněze. Farnost byla zrušena a obec byla přifařena nejprve k Jedovnicím, pak k Určicím a nakonec r. 1688 k Drahanům.

Kříž a socha sv. Jana Nepomuckého stály původně u vstupu na hřbitov. Ten byl později zrušen

O sto let později byl pro celkovou zchátralost zbourán i původní kostel. Téhož roku však byl položen základní kámen nového chrámu. Stavba a vybavování kostela bylo dokončeno až v roce 1781, kdy byl nový chrám zasvěcen sv. Archandělu Michaelovi. V roce 1785 byla obnovena zdejší farnost a o rok později se začala stavět i nová fara.

Torzo větrného mlýna

Rozstání v té době bylo už poměrně velkou obcí. V roce 1869 zde žilo 1144 obyvatel ve 157 domech. Nejvíce lidí zde bydlelo kolem roku 1910, kdy v 227 domech žilo 1350 usedlíků. Dnes zde žije kolem 650 trvale bydlících osob. V obci v roce 1874 vyrostl větrný mlýn holandského typu. Bylo zde bělidlo a také parní pila. Škola zde byla založena už v roce 1789. Poněvadž neměla vlastní budovu, vyučovalo se po jednotlivých domech. Teprve v roce 1836 vystavěl Alois kníže z Lichtensteina jednopatrovou budovu pro dvě třídy, která byla v roce 1890 škola rozšířena na trojtřídní školu pro děti z Rozstání a Baldovce.

Pomník padlých najdeme nad kostelem

Za druhé světové války byla obec německými okupanty násilně vystěhována a měl zde vzniknout vojenský výcvikový prostor. Během existence vojenského cvičiště bylo mnoho domů zničeno a po válce musela být obec znovu osídlena. Kromě drobných památek a kostela je vyhledávaným místem návštěvníků také místní část Baldovec, kde je známý kemp a krásné lesnaté údolí, byť v poslední době postižené kůrovcovou kalamitou.

autor: kbz
Spustit audio