S Milanem Tichákem se projdeme po Olomouci, staré i nové

19. říjen 2015

Máte rádi Olomouc a rádi se jí procházíte? Rádi byste o ní věděli víc? Jaká byla dřív a v čem se její historie historie odráží a jak?

Přijďte na další Večer s literaturou, kde budeme číst z knížek historika Milana Ticháka Olomoucké vycházky a Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí.

Milan Tichák bude o staré Olomouci povídat mnoho zajímavého v úterý 20. října od 19.00 hodin v Kultursním a společenském centru ArtUm v Olomouci.

Olomoucké vycházky
Tato kniha nepojednává o městě a jeho často zapomenutých historických osudech tematicky, nýbrž místopisně. Je neobvyklým knižním průvodcem pro ty, kteří chtějí vědět víc, než v běžném bedekru najdou: o osudech významných osob spjatých s danou lokalitou i o neznámých událostech, jež se v těchto místech kdysi odehrály.

Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí
Vydejme se na malý výlet do minulosti Olomouce. Jen tak na přeskáčku a ne příliš daleko. Jen nějakých sto či sto padesát let pozpátku, tedy o něco dále, než kam může sahat paměť jednotlivce, vštípená vlastním poznáním a zkušeností.

Milan Tichák je český historik a spisovatel. Zabývá se především historií olomouckého regionu, hlavně samotným městem. Odmaturoval na Slovanském gymnáziu, poté absolvoval letecké učiliště v Prostějově. Vystudova Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, obor dějepis – český jazyk.

Doktorát získal v oboru československé dějiny. V důsledku počínající normalizace nemohl pracovat jako odborný asistent na fakultě a v 70. a 80. letech pracoval jako technik v oddělení propagace. V 90. letech se stal redaktorem Hanáckých novin a také po několik let redigoval vlastivědný kalendář Rok na Hané.

Milan Tichák je považován za jednoho z nejvíce erudovaných historiků, co se týče místopisu staré Olomouce. V roce 1997 získal Cenu města Olomouce za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy. Je autorem mnoha úspěšných knih o historii Olomouce - Vzpomínky na starou Olomouc, Paměť olomouckých předměstí, Příběhy olomouckých pomníků, Ztracené adresy, Olomouc roku ženského, Olomouc z nadhledu, Olomoucké vycházky.