Se sexuálním zneužíváním dětí je spojená řada mýtů

31. květen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy zneužívání dětí

Patří mezi ně třeba představa, že děti většinou zneužívá někdo cizí. Člověk nevzdělaný, závislý na alkoholu nebo drogách, nejčastěji pedofil. A že zneužívané děti pocházejí ze slabých sociálních vrstev. „Největší riziko jim ale hrozí ve vlastní rodině,“ uvádí na pravou míru JUDr. Zdeněk Kopečný.

JUDr. Zdeněk Kopečný

Rozlišujeme kontaktní a bezkontaktní formy sexuálního zneužívání. „Mezi nejzávažnější trestné činy patří znásilnění dítěte mladšího patnácti let, kde jsou sazby relativně vysoké - až dvanáct let. Dále pohlavní zneužití, sexuální nátlak, ohrožování mravní výchovy a navazování nedovolených kontaktů s dítětem,“ doplňuje olomoucký právník.

Kvůli kovidové pandemii vzrostla násilná trestná činnost, přibyly rozvody, které mnohdy provází výraznější nenávist i sexuální trestné činnosti. „Čím víc jsou lidé doma, tím větší je prostor pro zneužívání, zvyšuje se i online trestná činnost,“ říká Zdeněk Kopečný.

Počet ohlášených případů ale stoupá. A to díky osvětě nejrůznějších neziskových organizací, a také díky uvedení dokumentu V síti.

autor: voj
Spustit audio