Skalní cestou kolem Dobřečova od stříbrných doků ke kamenné sfinze

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dobřečovská hora
0:00
/
0:00

Východiskem dnešní cesty bude Bedřichov – místní část Oskavy, kde musí nejprve najít rozcestník, na němž stojí hájenka. Odsud se turisté vydají po červené turistické značce přímo proto kopci, cyklisté pak nejprve podél Zlatého potoka po zelené, ze které odbočí na prudké stoupání serpentinami směrem k Dobřečovu.

Stoupání je skutečně prudké, překonáváme téměř 350 výškových metrů, než dosáhneme prvních domů v Dobřečově. Obec Dobřečov je místní částí městečka Horní Město ležící v severozápadní části přírodního parku Sovinecko. První zmínky o obci pocházejí z roku 1528.

Lokalita ovšem byla osídlena mnohem dříve, neboť se zde už před tímto datem dolovalo. Nejvíce se těžila železná ruda, mnohem méně pak zlato a stříbro. Obyvatelé, vesměs německé národnosti, se živili zejména prací v lese, jako pastevci nebo domácí tkalci. Vesnici s německým názvem Doberseik (česky Dobříčov) tvořilo asi padesát domů, na jejím horním konci pak stála zvonice a hřbitov.

V roce 1847 se započalo se stavbou kaple sv. Jana Křtitele, která byla dokončena a vysvěcena roku 1853. Druhá polovina 19. století byla pravděpodobně obdobím největšího rozvoje vesnice. Byly zde dva hostince, dvě školy, obchod, později přibyl obecní úřad a pošta. V té době zde žilo kolem 600 obyvatel, ale jejich počet pak už jen klesal a dnes je obec hlavně rekreační oblastí.

Kaple je dnes jednou z mála zachovaných staveb bývalého Ferdinandova

My se nejprve vydáme na jih, kde se zvedá vrchol Špičáku (777 m). Na jeho stráních je rovněž několik skalních útvarů a z vrcholku je krásný výhled. Největší skály jsou vysoké asi 15 metrů a tvoří přibližně sedmdesátimetrovou hradbu a lákají také horolezce.

Pak už nás povede hřebenová silnička na sever od obce, kde se zvedá Dobřečovská hora (809 m) Také zde najdeme několik skalních útvarů, kolem kterých se dá dojít až do Ferdinandova.

Zaniklá obec Ferdinandov stávala ve vzdálenosti asi 2 km od severního okraje osady Stříbrné Hory. Obec založil Ferdinand hrabě Harrach v roce 1760 pro tkalce ze Šluknovska, kteří pracovali pro janovickou plátenickou manufakturu. Z původních 12 domů, hospody a kaple zbyly už jen dva novější domky, využívané k rekreaci a samotná kaple, zasvěcená památce Navštívení Panny Marie. Byla postavena v roce 1839 a měla i zvon, který nyní slouží v Horním Městě jako umíráček v kapli sv. Anny.

Dobřečov - Ferdinandov - Ovčí skála

Poté, co se lidé z Ferdinandova vystěhovali, zůstala kaplička napospas vandalům, pastevcům dobytka, kteří ji využívali jako skrýš za špatného počasí, a myslivcům, kteří si z ní udělali posed. Nakonec byla v tak ubohém stavu, že jí hrozila demolice. Zachránilo ji její jedinečné umístění v krajině a zájem zdejší rodačky, řeholní sestry františkánky Assumpty, žijící v Opavě, která navázala kontakty s rodáky žijícími v Německu. S jejich finanční pomocí a díky práci dobrovolníků z Rýmařova, Horního Města, Skal a Stříbrných Hor byla kaple zvaná též „perla krajiny" opět zrenovována. V roce 1992 byla nově posvěcena.

Pokud bychom se vydali po cestě ke Stříbrným Horám, na hřebínku napravo od cesty objevíme zbytky někdejších dolů. Naopak na hraně rozsáhlého údolí řeky Oskavy a Zadního potoka je několik skalisek, z nichž je krásný výhled na protilehlé hřbety Hraběšické vrchoviny Cesta sem je bez turistického značení a odbočuje z polní cesty mezi Dobřečovem a silnicí ze Stříbrných Hor do Ferdinandova, kolem Dobřečovské hory.

Kamenná sfinga nad Ferdinandovem

Dále pokračujeme po hřebenové silničce ke Kamenné sfinze. Ta se vypíná na svahu Kamenné hory798 metrůpřímo u polní cesty, která nás navede později na žlutou turistickou značku vedoucí dále k Rabštejnu. Skalní útvar se skládá ze dvou částí – ze spodní a horní části, která na spodní leží jen malou plochou - celkem tak útvar dosahuje výšky až4,2 m. Z větší části horní skála jakoby visela ve vzduchu. Skála připomíná exotickou sfingu nebo sedící zvíře.

Dříve starý německý název označoval tuto skálu „Lämmersteine“ – jehněčí nebo beránčí kámen, a ukazoval tak na podobnost s ovcí.
Skála je podle geologů pozůstatkem po ledových dobách, kdy u nás bylo intenzivní mrazové zvětrávání. Ze skály vyrůstá mohutný strom a zdejší posezení nabízí odpočinek všem, kteří jsou unaveni cestou.

Dále už se napojíme na žlutou turistickou značku, z níž pak odbočíme na zelenou zpět do Bedřichova. Lesní cesta nás vede krajem plným balvanů mnohdy úctyhodných rozměrů až na silnici z Ferdinandova do Bedřichova. Zde se našim průvodcem stane Zlatý potok, který svým názvem připomíná tisíciletou tradici těžby drahých kovů v této oblasti. A u Hájenky naše cesta začínala a také končí. Stála však rozhodně za to.

autor: kbz
Spustit audio