Škola v Nezamyslicích potřebuje přistavět další budovu. Má tolik dětí, že další se do ní už nevejdou

Už v tomto školním roce v Nezamyslicích posadili školáky doslova do každé volné místnosti v místní škole. Je jich totiž tolik, že se do svých tříd nevejdou. Obsadili proto všechny odborné učebny a učitelé jim uvolnili i sborovnu. Škola teď řeší, co bude s dětmi v příštím roce. Žádá o dotaci na přístavbu, která by problém vyřešila.

„Tady vidíte učebnu fyziky, která letos už není učebnou fyziky, ale musela se stát kmenovou třídou pro žáky osmého ročníku. Škola už nemá dostatečnou kapacitu kmenových tříd pro všechny žáky,“ ukazuje ředitel základní školy v Nezamyslicích Petr Jordán.

V příštím roce podle něj nebude mít škola kam nově příchozí děti dát. Musela by hledat náhradní prostory.

„Hledáme řešení se zřizovatelem, s městysem Nezamyslice. Náhradní řešení by mohlo být v prostorách budovy Základní umělecké školy. Nebo je tu lepší varianta, že se podaří získat dotace a dostaví se po několika letech konečně budova C,“ říká ředitel.

Celou situaci bedlivě sledují také rodiče předškolních dětí. Jednou z nich je i paní Kamila. Její syn Tadeáš zatím navštěvuje sousední mateřskou školu. „Chodí sem do mateřské školy, tak bych chtěla, aby tu chodil i na základní školu jako jeho bratři,“ říká.

A podobně to vidí i Kamil Málek. Ten má v mateřské škole syny dokonce dva: „Oba půjdou do nezamyslické školy. Jsme odsud, pro nás by bylo určitě špatně dojíždět někam dál.“

„Projekt je už několik let připraven, stavební povolení je stále platné. Zřizovatel bude už potřetí žádat o dostavbu školy,“ říká Petr Jordán.

Také městys s dostavbou počítá ve svém rozpočtu na příští rok. „Odhadovaná přístavba dalšího pavilonu, kde by byly odborné učebny, šatny a další třídy, které nám chybí, je zhruba 45 milionů. V dnešní době je možné získat až 30 milionů dotaci, takže počítáme, že obecní rozpočet by to zatížilo 15 miliony,“ vysvětluje starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček ze Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj městyse Nezamyslice.

Jestli přístavbu bude moct postavit, se škola dozví na jaře.