Spor o vodovody a kanalizace v Lošticích může stát město miliony korun

5. říjen 2017
vodovodní kohoutek

Spor o vlastnictví vodovodů a kanalizací v Lošticích může stát radnici miliony korun. Většina sítí ve městě už patří vodohospodářské firmě, kterou společně vlastní 28 radnic v regionu. Lošticím zbývá převést infrastrukturu ve dvou ulicích. Zastupitelé se ale neshodnou na podmínkách. Když nestihnou převod včas, bude se o sítě dál starat město a platit všechny opravy ze svého.

„V současné době ještě není zpracovaný znalecký posudek, na základě kterého bude majetek, který se má do společnosti VHZ převádět, oceněn. Zastupitelé tedy neznají cenu,“ říká nezávislá starostka Šárka Havelková. Podle ní se zastupitelé neshodli na převodu sítí právě kvůli tomu, že jim vodohospodářská firma nesdělila, kolik akcií město za sítě dostane. S převodem budou souhlasit až ve chvíli, kdy budou mít v rukou posudek.

Podle Martina Budiše z vedení společné vodohospodářské firmy je ale tento postup v pořádku. „Očekáváme od akcionáře informaci, zda vloží majetek do naší společnosti, a na základě toho bychom rozhodli, že bude oceněn znaleckým posudkem. Tento postup byl zkonzultován s advokátní kanceláří,“ komentuje.

Převod vodohospodářské firmě musí proběhnout do konce listopadu

Pokud město nestihne odsouhlasit převod do konce listopadu, zůstanou sítě v jeho vlastnictví ještě další čtyři roky. „Zvyšování základního kapitálu je časově a finančně nároční záležitost, proto my jako společnost máme vytvořené určité kapitalizační vlny. Ty jsou naplánovány po čtyřech letech, aby kopírovaly volební období zastupitelstev obcí,“ dodal Budiš.

Pro vlastníka ale znamená provoz vodovodů a kanalizací nemalé výdaje. „Pokud potrubí praskne, budeme muset rozkopat silnici. Provozovatel vodovodů a kanalizací by měl vytvářet zdroje, aby měl prostředky na opravy,“ uvedla Havelková.

Tyhle zdroje ale podle starostky město nemá. Aby se mohlo starat o vodárenské sítě, muselo by odložit jiné investice. Další jednání a pravděpodobně poslední možnost, jak problém vyřešit ještě letos, budou mít zastupitelé během listopadu.