Stalo se před sto lety

1. červen 2014

V letošním roce si připomínáme sté výročí začátku první světové války. Tomuto tématu se od června budeme pravidelně věnovat.

Na začátku června zbývalo Františku Ferdinandovi d´Este dvacet osm dní života, což však v tu dobu samozřejmě nikdo netušil. A ačkoli je za bezprostřední záminku pro vyhlášení války právě atentát na císaře považován, neshody mezi velmocemi, které byly hlavní příčinou první světové války, byly pozorovatelné již dlouho před atentátem.

Veškerá periodika z roku 1914 pravidelně informovala o sílících nepokojích na Balkáně, z počátku června pak začala tuto situaci nazývat kritickou. Noviny se hemžily zprávami o zoufalých situacích napříč Evropou. Z Valony se oznamovalo, že námořníci rakouských a italských válečných lodí stále více hlídají palác knížete albánského a obě velvyslanectví.

Mezi rakouskými a italskými důstojníky panovala naprostá shoda. Z Říma nedlouho poté přišla zpráva, že albánský kníže propustil rakouského konsula a italského kapitána, kteří se ihned navrátili do svých vlastí. Z Bělehradu přicházela hlášení o mobilizaci srbské armády proti Albánii. Albánský kníže nato shromáždil deset tisíc mužů, aby mohl bránit město Drač, v němž se nacházel, ale dva dny poté se rozhodl, že se chce přesídlit z Drače do Skadru.

To by však neodpovídalo přáním Itálie a Rakouska, které ho měli hájit jedině v Drači. Situaci na Balkáně tak bedlivě sledovala celá Evropa. Kromě Albánie se také sledovalo napětí mezi Tureckem a Řeckem. Cařihradský ministr veřejně prohlásil, že sblížení těchto dvou zemí je nutné. O vyskytujících se problémech zkrátka věděl každý, ale poněvadž je každý hodlal řešit po svém, bezútěšná situace stále pokračovala.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.