Stará náves Postřelmova byla rozlehlá a stejně jako dnes sloužila i jako křižovatka

16. prosinec 2021

Postřelmov patří mezi největší vesnice Zábřežska. V některých směrech se už dnes spíše podobá menšímu městu, přesto i zde najdeme stopy dávné vesnické struktury obce, ke které patří hlavně zdejší, původně velmi rozlehlá, náves.

Postřelmov je osídlen už od neolitu, patrně někdy v desátém století se zde usadili Slované. Možná, že právě oni osídlili obec do podoby okrouhlice, tedy uzavřené elipsy se dvěma branami. Už letmý pohled na uliční plán čočkovitý tvar osídlení potvrzuje. Osou vesnice je Postřelmovský potok, který původně pramenil nad Vyšehořím. Poté, co jeho tok přeťala v 15. století hraniční strouha vybudovaná zábřežským feudálem Jiříkem Tunklem, byl průtok vody obcí zajištěn uměle z této strouhy.

Původní náves je dnes přeťata hlavní silnicí I/44 ze Zábřeha do Šumperka. Kolem ní se začala budovat už v 19. století nová zástavba, a tak má dnes Postřelmov centra vlastně dvě. Novodobé se rozkládá kolem hlavní ulice Komenského, starobylé je pak ohraničeno ulicemi prof. Jursy, 1. máje, Pod Lipami a ulicí Krátkou.

Některé selské statky prošly náročnou rekonstrukcí a připomínají malé zámečky

Právě tyto komunikace totiž vymezují původní obvod postřelmovské návsi, která se vytvářela minimálně už od doby první zmínky o Postřelmově v roce 1349. Vstupovalo se na ni jednak ve směru od Zábřeha, v místě kde stávala postřelmovská tvrz. Zprávy o ní máme k roku 1353. Nebyla zde dlouho, stávala v lokalitě kolem ulice V Kopci. Po jejím zániku se zde náves uzavřela běžnou chalupnickou zástavbou. Druhý vstup sem mířil od řeky Moravy.

Přes náves v Postřelmově však procházela ještě další důležitá cesta, vycházela z Olomouce a mířila do Kladska. Na náves vstupovala odpradávna kolem kostela, cesta pak pokračovala ve směru na Chromeč. Po dostavbě Závořického rybníka muselo být vedení zemské stezky změněno. Ta tedy obcházela vodní plochu po hrázi a do Postřelmova vstupovala od jihovýchodu starým vstupem od Moravy. Až v 19. století byla na osu někdejší komunikace navedena trasa nové okresní silnice vedoucí z Mohelnice do Šumperka.

Budova obecního úřadu je v podstatě novostavbou

Na křižovatce uprostřed návsi stál hostinec a kolem i nejdůležitější budovy. Například fara, farní škola (dnes budova pošty), a také obecná škola na č.p. 11. Fara je poprvé zmíněna k roku 1415. Kostel stojí přece jen poněkud stranou od zástavby bývalé návsi. Důvodem bylo, že jej obklopoval hřbitov, který byl teprve v 19. století přesunut pouze na jihozápadní stranu kostelního areálu.

Jinak jsou dodnes kolem návsi vidět výstavné budovy některých zemědělských usedlostí. Bohužel část zástavby návsi byla v sedmdesátých letech 20. století odstraněna a nahrazena panelovou výstavbou. Do té doby byla postřelmovská náves překvapivě kompaktní.

Zajímavá je však i zástavba uprostřed bývalé návsi. I ta se objevuje, byť v mnohem menší míře, už na mapách prvního vojenského mapování z druhé poloviny 18. století. Většinou se však jednalo o veřejné stavby vybudované až v pozdějších letech. Namátkou obecní spořitelna, hasičská zbrojnice, měšťanská škola z roku 1921 či sídlo obce.

Uprostřed návsi stál také nejstarší hostinec v Postřelmově, který odpradávna nesl název Beseda. Najdeme jej zde dodnes, v minulosti sloužil i formanům a dalším cestujícím jako ubytovací zařízení. Zmínka o něm je už roku 1696, kdy jej vlastnil Jakub Procházka, který nechal při cestě do Chromče vybudovat kapli sv. Prokopa.

autor: kbz
Spustit audio