Stephan Zweig: Letní novelka

Krátký příběh staršího muže, který si svůj prázdninový pobyt rozhodne zpestřit nečekaným způsobem.

Účinkují: Jan Fišar a Stanislav Šárský
Připravil: Zdeněk Milt
Překlad: Rudolf a Luba Pellarovi
Režie: Věra Pražáková
Natočeno: 1997

Tvorbu rakouského prozaika, esejisty, básníka a překladatele výrazně ovlivnila Freudova psychoanalýza, jež začala být velmi využívána na přelomu devatenáctého a dvacátého století, tedy v době, kdy Zweig dospíval. Její ozvuky se projevují v řadě Zweigových děl, včetně Letní novelky. Hrdina příběhu si pohrává s reakcemi nezkušené dívky, které se rozhodne psát dopisy jako její fiktivní ctitel a ovlivňuje tak její život z pozice jakéhosi demiurga.

Stephan Zweig

(28. listopadu 1881 - 23. února 1942)

V roce 1938 emigroval do Velké Británie a v roce 1941 do brazilského Petrópolisu, kam ho nakonec nacisté zahnali kvůli jeho židovskému původu, svobodomyslnosti a občanským postojům. A právě tam se svou druhou ženou dobrovolně ukončil svůj život.

Dříve než se ze svobodné vůle a s jasným vědomím rozžehnám s životem, cítím se nucen splnit poslední povinnost: poděkovat upřímně této divuplné zemi Brazílii, jež mně i mé práci poskytla tolik dobrého a pohostinného klidu. Měl jsem tu zemi každý den raději a nikde jinde bych byl nechtěl svůj život vybudovat ze zcela nových základů, když svět mé vlastní řeči pro mne zanikl a moje duchovní vlast Evropa sebe samou ničí. Ale je-li vám šedesát, bylo by potřebí zvláštních sil, aby bylo možno začínat úplně znovu. A moje jsou vyčerpány dlouhými lety putování bez vlasti. Pokládám tedy za lepší přerušiti včas a se vztyčeným čelem život, pro nějž duševní práce byla vždy nejryzejší radostí a osobní svoboda nejvyšším statkem pozemským. Zdravím všechny své přátele! Kéž spatří ještě jitřenku po dlouhé noci! Já, příliš netrpělivý, jdu napřed.
Stephan Zweig

Krátce před smrtí v brazilském Petrópolis dopsal Stefan Zweig své paměti. Více než půlstoletí po napsání vyšly Zweigovy skvělé memoáry pod názvem Svět včerejška v roce 1994 poprvé také v češtině.

autor: ele
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...