Studenti se zapojili do soutěže o Olomouckém kraji

Studenti středních škol se mohou až do patnáctého května účastnit soutěže "V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!". Úkolem dvou až tříčlenných družstev je napsat esej na jedno z pěti témat, která se týkají života v našem regionu.

Spolu s pořadatelem zajišťuje celou akci i zájmové sdružení "OK4 Inovace". To chce kromě ní podporovat i zavádění nejnovějších technologií do praxe a firmy, které se o ně snaží. Financovat chce vše z domácích i evropských zdrojů.

Existuje řada programů, ať už jsou čistě z národních financí, anebo například prostřednictvím evropských, ale spravovaných našimi ministerstvy a z nich lze na podobné projekty čerpat.

EU v současné době velmi intenzivně připravuje nové programovací období, které začne od roku 2014 a inovace jsou již dnes deklarovanou, klíčovou prioritou, kterou bude chtít unie řešit, což bude dělat právě prostřednictvím těch finančních prostředku, které na to bude možné čerpat.

Tomáš Minarčík