Studenti sociální práce na olomoucké teologické fakultě nemusí být věřící, říká Tatiana Matulayová

Tatiana Matulayová
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tatiana Matulayová
0:00
/
0:00

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého je otevřená všem. „Působí u nás hodně vzdělaných lidí, i v teologických vědách. Byla jsem na mnoha přednáškách a jsem přesvědčená, že je to velké obohacení,“ zdůrazňuje šéfka Katedry křesťanské sociální práce doc. Tatiana Matulayová.

V devadesátých letech pracovala jako učitelka v mateřské škole na malém slovenském městě, odkud přešla do sociální sféry. „Šlo o záskok na malém v oddělení sociálně právní ochrany, bylo mi 19 let, neměla jsem vzdělání a najednou jsem byla kolizní opatrovnicí,“ vzpomíná na složité začátky doc. Matulayová. 

Od počátku své akademické kariéry se věnovala dobrovolnictví, které vnímá jako důležitou kompetenci pro sociální pracovníky. „V Bánské Bystrici jsem měla kolegyni, které byla nevidomá, pomáhala druhým, ale sama taky pomoc potřebovala.“ Ovlivnila ji i stáž do USA, kde se na univerzitách naprosto běžně s dobrovolnictvím setkávala. „To mě motivovalo,“ vysvětluje svůj zájem Tatiana Matulayová. Spolupracuje např. s Centrem Amelie, které se věnuje onkologicky nemocným a jejich rodinám.

Stála u zrodu Dobrovolnického centra UP Olomouc. „Studenti pracují nejen v sociálních službách, ale i v kultuře a sportu. Nejvíce s dětmi a mládeží. Pomáhají při organizaci AFO, Olomouckého půlmaratonu apod.,“ říká doc. Matulayová, která je přesvědčená, že možností, kde a jak pomáhat, je hodně. Stačí jen projevit ochotu a zájem.