Studium Romistiky na Univerzitě Karlově je v mnoha směrech výjimečné

19. únor 2024

Na Univerzitě Karlově je letos opět možné podávat přihlášky ke studiu romistiky. Výjimečný multidisciplinární obor, jehož hlavním zájmem jsou Romové, existuje v Praze více než 30 let.

Jednou z hlavních součástí studia Romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je výuka romského jazyka. Více vedoucí pražské romistiky Helena Sadílková:

„Neexistuje žádný jiný vysokoškolský studijní program, který by nabízel tak komplexní vhled do jazyka.”

Stejné potvrzuje i Iveta Kokyová, která je v současnosti studentkou v magisterském programu:

„Jako rodilá mluvčí mluvčí říká, že nikde jinde bych se nenaučila lingvistickou a gramatickou stránku jazyka, jen tady, na Univerzitě Karlově.”

Dalším z pilířů studia je podle Heleny Sadílkové romská kultura:

„Jednak jde o kulturní dědictví a zároveň o vhled do současného umění a dění. Také o kulturu ve smyslu etnografie a v širším sociálně-antropologickém smyslu.”

Třetím klíčovým tématem je historie.

„Zaměřujeme se hlavně na historii Romů a přístupu státu k Romům. V kurzech také vysvětlujeme postoje a reakce Romů. Snažíme se k historii přistupovat z perspektivy vyjednávání pozice Romů, což umožňuje do výkladu a přehledu zahrnout důležité romské osobnosti a obecně představovat Romy jako spoluaktéry historických událostí. Zároveň nabízíme kurzy, které jsou o hlubším vhledu do současných společenských témat, tedy aktivismus, média, politická participace, anticikanismus a reakce na něj, částečně i vhled do problematiky sociálního vyloučení, atd.”

Absolventi Romistiky mají následně širokou paletu možností kde se profesně uplatnit.

„Naši absolventi se primárně uplatňují všude, kde se jedná o Romy. Státní sektor, a to nejen na úrovni ministerstev, ale třeba i v kulturní činnosti. Samozřejmě v neziskových organizacích, v mezinárodních organizacích, v médiích, atd. Podle mého mají naprostou jistotu v nalezení pracovního místa.”

Iveta Kokyová její slova ilustruje svým vlastním příkladem:

„Díky znalostem, které jsem získala na univerzitě, pracuji v současné době v řadě projektů, které se týkají Romů.”

Na Romistice je klíčové vidění světa perspektivou samotných Romů. Helena Sadílková o svých studentech dodává:

„Doufáme, že díky studiu jsou schopni lépe rozpoznávat diskriminaci, i její subtilnější formy, protiromský rasismus a že jsou připraveni k budování otevřenější a inkluzivní společnosti.”

Myšlenku studia zaměřeného na Romy svými slovy shrnuje další ze studentek, Marie Juláková:

„Většinou se o Romy a Romky zajímáme skrze sociální práci, čímž už je vlastně škatulkujeme. Ale tím, že studujeme romštinu, kulturní a historické reálie, bereme Romy a Romky jako rovnocennou součást společnosti. To je podle mě hrozně podstatné.”

Přihlášky k bakalářskému studiu Romistiky je možné podávat do konce února, k magisterskému pak do konce března. Více informací na stránkách Univerzity Karlovy

Spustit audio