Svatá Trojice v Hrubém lese lákala dříve poutníky, dnes turisty

11. září 2019

Hrubý les, tajemný lesní masiv zvaný dnes též Hanušovická vrchovina patří k nejméně navštěvovaným horám v kraji a to i přesto, že se jedná o třetí nejvyšší pohoří s bohatstvím přírodních krás pověstí i památek. Jedním z nejpozoruhodnějších míst je zdejší poutní kaple Svaté Trojice, kterou by turista neměl rozhodně minout.  

Nejvyšší horou Hanušovické vrchoviny je Jeřáb ležící v severozápadní části masivu nedaleko Králík. Vypíná se do výšky 1003 metrů nad mořem a je jedinou „tisícovkou“ v pohoří. Právě pod ní se nachází sedlo, kterým prochází horská silnice z Malé Moravy do Moravského Karlova. Přímo na sedle najdeme zmíněnou poutní kapli.

Kdysi zde stávala alej dubů

K místu kde stojí, se váže zajímavá pověst. Na počátku 18. století se tudy prý vracel z posvícení houslista. Cesta do kopce jej vyčerpala natolik, že si zde pod rozložitým bukem na chvíli zdříml. Po chvíli jej probudilo bručení, a když otevřel oči, uviděl nad sebou hlavu medvěda. Jako blesk vylétl na nejbližší strom a byl strachy téměř bez sebe. Medvědu se však pod stromem zalíbilo a nechtěl odejít. Houslista mu začal házet pouťové koláče. Není divu, že to se huňáči líbilo ještě víc.

Sv. Trojice je i významné rozcestí turistických tras

Když koláče došly, začal muzikant v zoufalosti hrát na housle. Medvěd byl patrně hudbymilovný a k odchodu se neměl. Jeho chyba! Hra přilákala hajného, který šel neznámému muzikantu vyhubovat za to, že mu plaší zvěř. Když viděl muže na stromě a medvěda pod ním, bylo mu vše jasné a jedinou ranou šelmu skolil.

sedlo pod jeřábem, kde stojí nejen kaple, ale o kamenná skautská chata

Zachráněný houslista z vděčnosti za pomoc připevnil na strom obrázek sv. Trojice. Náhodní chodci se pak často na hřebenu zastavovali ke krátké modlitbě. Co je na této pověsti pravda nevíme, jisté však je, že v roce 1786 se zde skrývali obyvatelé nedalekých Králík, prchající před vpádem pruských vojsk krále Fridricha II. Jako dík za své zachránění vybudovali na místě dřevěnou kapli zasvěcenou sv. Trojici. Každý rok, vždy kolem 26. července se sem mířila velká procesí.

Poutní kaple v novogotickém stylu, kterou známe dodnes, byla postavena v roce 1898. V letech totality byla díky nezájmu zdevastována a až po roce 1989 se začal stav zlepšovat. Bohužel původní na plechu malované obrázky křížové cesty, která vedla alejí před kaplí, se již zachránit nepodařilo.

Interiér kaple

Kolem kaple nalezneme i několik pomníčků, většinou pocházejících z konce 19. století potvrzující německé osídlení kraje kolem Jeřábu. Jedním z nich je i jubilejní kámen postavený lesníky u příležitosti 40 let panování knížete Johanna II. z Lichtenštejna. Lesníci se také zasloužili o výstavbu několika desítek kilometrů zpevněných silnic a mostů, které umožnily využít nezměrné lesní bohatství tohoto kraje. Dnes slouží hlavně cyklistům. Dodnes se zde také zachovalo dodnes několik hájenek, sloužících většinou jako rekreační objekty.

Zdejší příroda je krásnou kombinací smrkových lesů a vysokohorských bučin s pasekami a horskými loukami. Množství unikátních druhů i celkově zachovalý ráz přírody vedly k vyhlášení přírodního parku, který zdejší kraj chrání. Je proč, je to také významná pramenná oblast. Spatřuje zde světlo světa řeka Tichá Orlice i Březná. Pramení zde i několik potoků přitékajících do Moravy a kromě toho zde najdeme i minerální prameny. Třeba ten, který prýští ze starého jímacího zařízení kousek od kaple. Jméno mu dal Leopold Grabner, někdejší správce zdejšího polesí a jeho mírně radioaktivní voda je velmi chutná a osvěžující.

autor: kbz
Spustit audio