Svátek Sukot, Projekt proti antisemitismu Stories That Move a 25 let samostatného Židovského muzea v Praze

13. říjen 2019

Svátek Sukot přináší poselství i pro třetí tisíciletí. Projekt proti antisemitismu a diskriminaci Stories That Move. Pětadvacet let od odstátnění Židovského muzea v Praze.

Dnes začal židovský svátek Sukot, kterému se také říká Svátek stánků nebo Svátek sklizně. Připomíná vyjití Židů z egyptského otroctví a následné putování po poušti. Svátek připomíná odhodlání zotročeného národa opustit jistoty otroctví v bohaté zemi a vydat se za svobodou do nejistoty pouště. Jeho symbolem jsou jednoduché chýše. Více v příspěvku Jany Šustové. 

Ke svátkům Sukot patří i datle nebo granátová jablka

Citlivá témata jako je antisemitismus nebo rasová diskriminace studenti nejlépe chápou na příbězích vrstevníků. Nadace ze sedmi evropských zemí se proto spojily, aby vytvořily online pomůcku pro učitele.  Soubor videotestimonialů a navazujících aktivit pojmenovali Stories That Move. V překladu Příběhy, které dojímají, ale i Příběhy, které hýbou. Jak zjistila Martina Pouchlá, zkušenosti s nástrojem ukazují, že zpracované příběhy skutečně s vnímáním dospívajících zahýbat umějí.

Židovské muzeum v Praze

Letos v říjnu je to 25 let, kdy bylo Židovské muzeum v Praze odstátněno. Jeho význam dalece přesahuje hranice České republiky. Patří mezi nejstarší kontinuálně existující židovská muzea na světě. Zdejší sbírky odrážejí dějiny dvacátého století, pro Židy tak tragické. V čele Židovského muzea v Praze stojí už 25 let Leo Pavlát. Pro Český rozhlas uvedl, že usiluje o to, aby tato instituce byla živoucí, rozvíjela nové programy a projekty a ukazovala život židovské komunity v celé šíři i hloubce. Více v příspěvku Eva Hůlkové.

autoři: Tomáš Töpfer , mrk
Spustit audio