Třemešek už dnes žije jen zámkem s nádherným reliéfem u vstupu

Zámeček v Třemešku
Zámeček v Třemešku

Jméno Třemešek není na Olomoucku neznámé. Osad s tímto názvem zde objevíme hned několik. Bezesporu nejzajímavější historii však má vesnice, či spíše její torzo, která dnes patří administrativně k Dolním Studénkám. Může za to zejména zdejší zámek.

Osada Třemešek je přitom starší než zámek samotný. První zmínky o vsi spadají už do 14. století. Vypadá to, že Třemešku stával již od počátku jeho existence nějaký hrádek či tvrz.

Držiteli obce totiž byly menší zemanské rody, které musely někde sídlit. K roku 1420 se tu výslovně uvádí svobodný dvůr. Za česko-uherských válek je Třemešek uveden jako pusté zboží a tehdy obec získali Tunklové z Brníčka a Zábřeha a připojili ji ke svému velkému zábřežskému panství.

S ním pak sdílel Třemešek osudy až do roku 1527, kdy získal pustou ves Třemešek s dvorem, Dolní Studénky a Hrabišín Petr ze Žerotína, který k tomu přikoupil ještě ves Olešnou a obnovil samostatný třemešský statek.

Původní příjezdová cesta k zámku má i původní dlažbu

Zdá se, že původní osada stávala někde na místě dnešních Třemešských rybníků. Ty založili právě Tunklové, a tak noví majitelé už směřovali novou výstavbu právě do oblasti dnešního zámku a jeho okolí. Roku 1559 prodali šumperští Žerotínové statek Třemešek Petru Bukůvkovi z Bukůvky a na Červené Lhotě.

Po něm zdědil Třemešek jeho syn Jan, humanisticky vzdělaný šlechtic a přesvědčený příznivec Českých bratří. Jan Bukůvka přistoupil v 80. letech 16. století ke stavbě třemešského rodového sídla - renesančního zámku, pravděpodobně na místě, kde stávala někdejší gotická tvrz. Stavba byla dokončena roku 1587.

Zámek měl tehdy jen jedno patro a byl krytý vysokou sedlovou střechou s dřevěnou věží. Součástí areálu byl dvůr, zámecký pivovar a již zmíněných pět rybníků.

Až do roku 1653 byl zámek v rukou Bukůvků, aby jej v tomto roce koupil velkolosinský pán Přemek III. ze Žerotína. Až do druhé poloviny 18. století zámek náležel Žerotínům a dokonce sloužil panstvu jako observatoř pro pozorování hvězd.

Z někdejšího pivovaru jsou už jen trosky

Roku 1771 prodal Josef Karel ze Žerotína Třemešek své sestře Antonii Oktávii, provdané za Emanuela svobodného pána Stillfrieda. Od Stillfriedů pak zámek koupil šumpersky obchodník Franz Tersch. Jeho syn, zahájil přestavbu zámku do nynější podoby, kterou dokončil brněnský advokát Eduard Ulrich, který se stal dalším majitelem zámku.

Také on výrazně promluvil do jeho podoby. Okolo zámku zřídil oboru, vysadil množství okrasných a ovocných stromů a v roce 1871 postavil i nedaleký pivovar.

Po Ulrichově rodině se už majitelé zámku střídali. Dokonce zde měl své zájmy i Baťa, který uvažoval o využití areálu na stavbu továrny. Po roce 1945 se majitelé opět střídali, až zde zakotvil internát učiliště. V současné době je v zámku soukromá ubytovna pro sociálně slabé občany.

Naštěstí žádná z přestaveb zcela nesmyla původní renesanční výzdobu zejména hlavního vchodu. Jeho portál zdobí český nápis LETA PANIE 1587 V PONDIELI PO NEDIELI PROWODNI. WE GMENU PANIE ZALOZIENO GEST TOTO STAWENI Z GRUNTUW NAKLADEM UROZENEHO PANA BUKUWKY Z BUKUWKY A NA TRZEMESSKU. KTEREMUZTO STAWENI RACZ POZIEHNATI PAN BUH WSSEMOHOUCI Y TIEM. KTERIIZ W NIEM PRZEBYWATI MAGY. AMEN.

Portál renesančního zámku je neuvěřitelné dílo

Nejpozoruhodnější jsou však reliéfy stavitelů zámku Jana Bukůvky a Estery, rozené Syrakovské z Pěrkova. Jejich unikátní módní renesanční šat j zde vytvořen do posledního detailu. Stojí za to jej vidět.