Třiapadesátka, ubytovák nebo balkan style. I to je slang zaměstnanců cestovek

9. srpen 2017
Pláž a moře

Léto je v plném proudu. A jestli je touhle dobou v nějakém druhu firem velký pracovní cvrkot, je to v cestovních kancelářích. Podobně, jako je tomu v jiných profesích, i zaměstnanci cestovních kanceláří používají určitý slang.

Slang, jak jsme už dříve v pořadu Okolo češtiny zmiňovali, je specifická vrstva slov, kterou používají profesně nebo zájmově spříznění lidé v komunikaci mezi sebou. Typické pro slang je to, že se v něm důležité věci označují krátkými a pádnými termíny, které jsou často nesrozumitelné lidem zvenčí. Kromě toho slang plní i funkci jakéhosi společenského tmelu – kdo našemu slangu rozumí, ten k nám patří.

Tak například – kdo patří k zaměstnancům jedné nejmenované moravské cestovní kanceláře, ten v práci používá ne zcela jasná slova třiapadesátka, sedmapadesátka, devětapadesátka, třiašedesátka a sedmašedesátka. To jsou stručná označení jednotlivých druhů autobusů, které tato cestovní kancelář využívá. Číslovka označuje počet míst v konkrétním autobusu.

Zasedák je zasedací pořádek, podle kterého lidé v autobusu sedí. Ubytovák je zase ubytovací pořádek a provizáci jsou provizní prodejci. Všimněme si typického využití přípony -ák, která je pro slangy a pro mluvenou češtinu obecně typická.

Pro slang je typický jazykový humor

Instrukce znamenají ve slangu cestovní kanceláře instrukce k odjezdu, podmínky jsou stručným označením pro všeobecné smluvní podmínky, kartičky jsou doklady o cestovním pojištění a infant je slangové pojmenování pro dítě ve věku do tří let, tedy bez nároku na lůžko a stravu.

Pro slangy bývá příznačný také sklon k jazykové komice. Humor zpříjemňuje ty dlouhé hodiny, které člověk denně stráví prací. Třeba sousloví „balkan style“ se v této konkrétní cestovní kanceláři používá k označení situací, kdy chorvatský partner, například majitel penzionu, nedodrží něco, na čem se s českou cestovkou domluvil, anebo když je prostě nepořádek v administrativě. A sousloví „dělat banku“ znamená zpracovávat platby.

Slangy jsou přirozeně proměnlivé, a to jak v prostoru, tak v čase. V každém případě jsou jevem, který v současné češtině opravdu prosperuje a rozvíjí se.