Troubky chtějí legalizovat svůj protipovodňový val. Podle nové studie nikoho neohrožuje

V sousedství protipovodňového valu v Troubkách leží pole
V sousedství protipovodňového valu v Troubkách leží pole

Protipovodňový val, který si Troubky na Přerovsku postavily bez stavebního povolení a na cizím pozemku, nikoho neohrožuje. Tvrdí to autoři studie odtokových poměrů, kterou si obec nechala zpracovat. Vedení obce teď posílá žádost na Povodí Moravy, aby rozhodnutí o odstranění valu zrušilo. Alespoň do doby, než protipovodňovou ochranu vybudují vodohospodáři. Na ni Troubky marně čekají už více než 20 let.

Agronom zemědělského družstva Petr Raška dohlíží na polích u Troubek na sklizeň zelí. Pěstují ho tady na 210 hektarech. Ukazuje mi protipovodňový val, který má obec chránit před velkou vodou. Je necelé dva kilometry dlouhý. „Nás žádným způsobem neomezuje, ba naopak nás chrání,“ tvrdí Raška.

Na autobusové zastávce v Troubkách stojí Alena Malíková. To, že si obec bez povolení postavila protipovodňový val, schvaluje. „Jakákoliv ochrana je pro Troubky dobrá,“ myslí si. Její dcera přikyvuje: „Nám spadl celý dům. Malá měla tehdy tři a půl měsíce. Kdybyste viděli, co jsme zažívali, byla to hrůza. Každý se o to stará, pořád se o tom jedná, ale nic se neděje.“

Odstranění valu obci nařídilo Povodí Moravy. Ohrožuje prý okolní obce. Starosta Radek Brázda volený za Starosty a nezávislé s tím ale nesouhlasí. Listuje teď posudkem, který mu dává zapravdu. „Jedná se o studii odtokových poměrů, kterou zpracovávalo Vysoké učení technické, jedná se o odborné posouzení opatření na ochranu obce před povodněmi, těch opatření, která jsou zrealizována bez povolení,“ upřesňuje starosta.

Jednání s Povodím Moravy a magistrátem

Povodí Moravy je ústy svého mluvčího Petra Chmelaře ochotné s Troubkami o valu znovu jednat. „Pro nás je klíčové seznámit se s tím, jaký ten posudek je, případně s ním konfrontovat naše vlastní posudky, které vytvoří naši hydroinformatici, a na základě toho přijmeme nějaké závěry,“ uvedl mluvčí.

Dobrou vůli k legalizaci stavby valu projevil i vlastník pozemku, kterým je přerovský magistrát, jak potvrzuje primátor Petr Měřínský z hnutí ANO: „Pokud budou splněny veškeré formální požadavky na tuto stavbu a stanovisko Povodí Moravy bude kladné, magistrát nemá důvod Troubkám nevyhovět.“

Ničivé povodně Troubky zasáhly dvakrát. V roce 1997 a pak o 13 let později. Zemřelo při nich 9 lidí a na 337 domů bylo zničeno.