Trvá váš soud příliš dlouho? Žádejte odškodnění

30. srpen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jana Kašpárková (vlevo) a Petra Vons Janulková

Soudní procesy se v České republice často táhnou roky. Lidé, kteří jsou účastníky soudních řízení často ani nevědí, že mohou žádat odškodné v případě, že se jejich proces táhne nepřiměřeně dlouho.

Pomáhat lidem v těchto případech se rozhodly právničky Jana Kašpárková a Petra Vons Janulková.

„Jedním ze základních práv každého člověka je právo na spravedlivý proces. Toto právo zahrnuje mimo jiné to, že každý má právo na to, aby jeho „věc“ byla soudem rozhodnuta v přiměřené době.

Není-li tomu tak, nastupuje odpovědnost státu za to, že nezajistil řádné fungování justice, přičemž úspěch či neúspěch ve sporu tak v tomto směru není rozhodný,“ říká právnička Jana Kašpárková.

Lidé často ani nevědí, že pro urychlení svého řízení mohou podat stížnost na průtahy řízení nebo návrh na určení lhůty k procesnímu úkonu. V některých případech však může být použití těchto nástrojů nevýhodné, proto je vhodné poradit se s právníkem.

„Také můžete žádat buď omluvu, nebo odškodnění v penězích. Žádost se podává k Ministerstvu spravedlnosti ČR. Žádost je třeba podat do šesti měsíců od ukončení soudního řízení. Pokud jste tuto lhůtu nestihli, už nemáte šanci odškodné získat,“ dodává právnička.

autor: pis
Spustit audio