Tvrz v Bohdíkově dokládá minulost obce jako samostatného panství

22. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Bohdíkovská tvrz se dnes skrývá uprostřed rozsáhlé zahrady
0:00
/
0:00

Bohdíkovská tvrz patří mezi nejstarší dodnes dochované stavby této obce v podhůří Jeseníků. Dokazuje mimo jiné, že i zde, byť jen krátce, bylo sídlo malého panství.

Člověk neznalý místních reálií bude tvrz chvíli hledat. Snad je lepší se i zeptat. Při bližším pohledu na omšelé omítce domu najdeme renesanční ostění někdejších oken a stáří stavby připomíná i kamenné zdivo. Zdi tvrze jsou mimochodem dodnes velmi silné. Pomoci v hledání tvrze je, že stojí přibližně naproti odbočce směrem do Komňátky nedaleko zdejšího hasičského areálu. Číslo popisné 55 nám pak může být dobrým vodítkem pro identifikaci.

Bohdíkov na pohlednici z roku 1914 kdy tvrz v popředí vlevo ještě sloužila jako hostinec

Bohdíkovská tvrz má za sebou docela dlouhou historii. Roku 1350, byla obec, mimochodem jedna z nejstarších v širokém okolí, ještě součástí rozsáhlého panství, jehož centrem byl Nový hrad. Jeho zříceninu najdeme v lese, na kopci severovýchodně od Bohdíkova, směrem ke Kopřivné. Když Nový Hrad zanikl, připadl Bohdíkov k rozsáhlému panství se sídlem ve Velkých Losinách. V polovině 16. století vlastnil losinské dominium Jan mladší ze Žerotína a právě on se rozhodl odprodat vesnicr Bohdíkov, a také nedaleký Hrabenov, vladykovi Tobiáši Progovi z Velmic. Stalo se tak v roce 1560. Ten z nich vytvořil samostatný statek a k němu potřeboval obytné sídlo. Položil tedy základy bohdíkovské tvrze, o které máme první zmínku v písemných pramenech již v roce 1576. Kromě sídelní funkce plnila tehdy tvrz i funkci hospodářskou. Vznikl zde komplex budov sestávající ze zemědělského dvora, mlýna a pivovaru.

Erb Lichtenštejnů, kteří později zařadili obec do rudského panství na zdejším kostele

V roce 1592 odkupuje panství i s tvrzí Jan starší Odkolek z Oujezdce, který na Šumpersku vlastnil další vesnice. Majetek pak přechází na jeho synovce Jana mladšího Odkolka. Ten se při stavovském povstání přidal na stranu českých pánů, a tak se není co divit, že po bitvě na Bílé Hoře byl majetek rodu zkonfiskován. V roce 1622 se jeho novým držitelem, a to včetně tvrze v Bohdíkově, stává kníže Karel z Lichtenštejna.

Lichtenštejn kromě Bohdíkovského panství získává na severní Moravě i další obrovské majetky. Mimo jiné také panství v nedaleké Rudě nad Moravou. Právě k rudskému panství byl Bohdíkov připojen a tvrz tak ztratila svůj sídelní význam. V následných letech je zmiňována jako hospodářský dvůr a v dalších staletích prošla mnoha úpravami.

Z hospodářských a opevňovacích staveb se nezachovalo do dnešních dnů vůbec nic. Naopak v poměrně dobrém stavu se zachovala samotná obytná budova tvrze. Je to obdelníková patrová budova, jejíž stáří zvenku prozradí již zmíněná ostění a starobylé zdivo. Později byla stavba barokizovaná, dodnes se však zachovaly valené klenby ve sklepích a v přízemí.

V majetku Lichtenštejnů zůstala tvrz až do počátku 19. století. V roce 1803 se dostala do vlastnictví rodiny Dašků. Ti ji později přestavěli pro potřeby restaurace. V prvním patře tvrze tak vznikl sál, který na přelomu 19. a 20. století sloužil jako kulturní a společenské centrum celé obce. Hospoda „Na Krčmě“ zde byla provozována až do roku 1969. Pak byla zrušena a dnes tvrz slouží jako rodinný dům soukromému majiteli. Není bohužel přístupná veřejnosti a tak se její starobylostí můžete pokochat jen zvenku. Od roku 2000 je nemovitou kulturní památkou.

Kolem tvrze dnes vede cyklotrasa a tak se dá její návštěva spojit se zajímavým výletem údolím řeky Moravy, která kousek od tvrze protéká. Tvrz je právě takovým dokladem toho, že i tudy, podhorským krajem s drsnou přírodou i podnebím kráčely dějiny již pěkně dávno.

autor: kbz
Spustit audio