Tycho Brahe došel k převratným objevům, jako pán byl však ke svým poddaným krutý

7. květen 2024

Tycho Brahe pocházel z Dánska ze starého šlechtického rodu. V mládí býval bouřlivák. Při hospodské šarvátce přišel o nos a musel si nechat vyrobit nos umělý. A prý jich měl hned několik, jeden dokonce ze stříbra a zlata, a měnil si je podle nálady.

Studoval filozofii, práva a chemii. Po otci zdědil velké jmění, a tak se začal věnovat svým koníčkům – alchymii, ale především astronomii a astrologii. Sám dánský král mu dal na ostrově Hvenu postavit vlastní laboratoř a observatoř. Tam Brahe jednadvacet let pozoroval oblohu a došel k převratným objevům. Tvrdil například, že Země je středem vesmíru a Slunce a Měsíc kolem ní obíhají.

Po králově smrti byl donucen z Dánska odejít, nový panovník mu nebyl nakloněn. Lidé na ostrově Hven si oddechli. Tycho byl prý velmi krutý pán a za sebemenší provinění své poddané surově trestal.

Cestoval po Evropě, až konečně, za přispění Tadeáše Hájka z Hájku, zakotvil u dvora Rudolfa II. v Praze. Tam také 24. října 1601 předčasně a nečekaně zemřel během hostiny u Petra Voka z Rožmberka. Slavný hvězdář byl pohřben na Starém Městě pražském v kostele Panny Marie před Týnem u Staroměstského náměstí.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio