U Malé laguny na okraji Přerova se usadili bobři. Jejich práci tam uvidíte na každém kroku

27. březen 2022

Celkem osmnáct zastavení dává nahlédnout do dávné historie i současnosti města a lužní krajiny na okraji Přerova v Olomouckém kraji. Všechny jsou součástí naučné stezky Přerovským luhem. Jedno ze zastavení si oblíbila rodinka bobrů evropských. Jejich stopy najdete u přírodní vodní nádrže Malá laguna.

Dvanáct kilometrů dlouhá naučná stezka Přerovským luhem existuje od roku 2004. Od rozcestníku poblíž centra města míří až do Národní přírodní rezervace Žebračka. Na samotném začátku se seznámíte s historií a opevněním Horního náměstí s dominantou zámku. Blízký soutok Bečvy a náhonu Strhanec nabízí pohled do života vodních ptáků, které tam spatříte v každém ročním období.

Malá laguna

Po lesních pěšinách, chodnících a polních cestách zamíříte dál za poznáním ekosystému řeky Bečvy, složitého vývoje lužní krajiny, která je domovem stovky původních organismů. Trasa prochází nejmalebnějšími zákoutími města a nevynechává ani historický park Michalov, kde se symbolicky snoubí hodnoty kulturního dědictví s přírodními krásami.

Další ptáky, obojživelníky, bezobratlé živočichy a taky vodní flóru a charakteristické dřeviny měkkého luhu můžete pozorovat u vodní nádrže Velká laguna, odkud můžete pokračovat až do Národní přírodní rezervace Žebračka.

Malá laguna a bobři

Součástí naučné stezky je osmnáct bohatě ilustrovaných informačních tabulí. Jednu objevíte i u přírodní nádrže zvané Malá laguna, kde z dřevěné pozorovatelny nad hladinou, nejlépe za úsvitu nebo za soumraku, spatříte další druhy ptactva, obojživelníky, bezobratlé živočichy a také vodní flóru a charakteristické dřeviny měkkého luhu.

Nepřehlédnutelné jsou na tomto místě i stopy bobra evropského, který byl na přelomu 18. a 19. století vyhuben. Zavalitý, asi metr dlouhý hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem se k nám naštěstí vrátil a patří mezi chráněné druhy. U Malé laguny uvidíte nory, okousané stromy a také jakési „skluzavky“, po kterých se bobr dostává z břehu pod vodní hladinu. Bobří rodinka tady žije zcela nerušeně už patnáct let. V lokalitě se objevuje ale i chráněná vydra říční, ledňáček a další desítka ptačích druhů.

Bobři vydatně okusují zdejší stromy
autor: Jana Zemková
Spustit audio