Učitele pro 21. století se snaží vychovávat nový projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého

1. listopad 2018

Učitelů v Česku je málo a jejich průměrný věk se zvyšuje. Někteří absolventi učitelských oborů navíc po studiích míří mimo školství. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se rozhodla proti negativnímu trendu bojovat, a připravila proto unikátní projekt Učitel21.

„Učitelé 21. století by měli být přátelští, ne arogantní, a měli by pomáhat a být o všem dobře informováni,“ říká mi své představy na chodbě olomoucké Pedagogické fakulty student angličtiny Tomáš. Vzápětí ale přiznává, že po absolutoriu se za katedru postavit nechce: „Učení je pro mě opravdu až druhotné.“

A to je podle spoluautora projektu Učitel21 Kamila Kopeckého kámen úrazu. Podle něj je statistický věkový průměr českých učitelů 48 let, stále se zvyšuje a ke generační obměně nedochází. Proto chtějí v Olomouci studenty přesvědčit, že učit je důležité a přitom i zábavné a dobrodružné. „My nechceme vychovávat nějaké vědce. My potřebujeme vychovávat lidi, kteří dokáží motivovat, předat to vzdělání další generaci, kteří o to mají zájem, baví je to,“ dodává Kopecký.

Důležitá role kritického myšlení

Zkrátka v Olomouci chtějí naučit budoucí učitele lépe učit, třeba kritickému myšlení. „Jak si ověřit informace, jak odhalit, co je pravda a co je lež, jak se třeba nenechat zmanipulovat, jak přistupovat k reklamě,“ vyjmenovává namátkou spoluautor projektu.

Kromě mediální gramotnosti je pro učitele 21. století důležitá i digitální gramotnost. „Snažíme se naše studenty seznamovat s prací s tablety, s různými dotykovými zařízeními, ale třeba i s robotickými pomůckami. Dále se snažíme, aby náš student dokázal říct něco třeba o 3D tisku,“ popisuje Kopecký.

Podle něj se snaží rozvíjet i matematickou či čtenářskou gramotnost nebo schopnost vyrovnat se s tolik diskutovanou inkluzí. K tomu děkanka Libuše Ludíková dodává: „Učitel 21. století musí být člověk, který se bude orientovat v tom, jak přistupovat k jiným lidem, kteří se liší, ať jsou to jedinci s postižením, jedinci jiné národnosti a podobně.“

V současnosti studenti olomoucké Pedagogické fakulty stráví na praxi osm až devět týdnů. Co je ale podle Ludíkové důležité, vykonávají ji přímo v místě svého bydliště. Fakulta tak chce nepřímo pomoct v místech, kde se kvalifikovaných učitelů nedostává a kde je kantorů nedostatek, například na Jesenicku.

autor: bam
Spustit audio