Učitelé se snaží vštípit žákům vybraných základních a středních škol kritické myšlení, aby zvládali rozeznat ověřené informace od těch neověřených a umět s nimi podle toho pracovat

Stereotypy, předsudky, migrace nebo spravedlivý obchod - to jsou aktuální celospolečenská témata, ve kterých ale často bývá obtížné se vyznat. I proto vznikl projekt olomoucké organizace ARPOK, který pomáhá učitelům otevřeně mluvit s žáky a studenty a naučit je kritickému myšlení. Pilotní část projektu odstartovala v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

„Pokud kriticky myslíte, tak jste zároveň kreativní, komunikativní, pracujete s těmi informacemi, pracujete se zdroji,“ myslí si Ivo Helebrant, ředitel ostravského mezinárodního gymnázia. Právě proto se jeho škola zapojila do pilotního projektu olomoucké organizace ARPOK, která pomáhá učitelům otevřeně mluvit s žáky o aktuálních tématech.

„Věřme, že tohle jsou vlastnosti a dovednosti, které v současné době mají mít, aby potom byli úspěšní,“ vysvětluje s tím, že kriticky myslet studenty učí například tak, že jim předloží jen část fotografie. „Oni neví, že to je část fotky, vidí tam nějaký jev, nějakou situaci a mají říct, co vidí a proč to tak je. To je jejich úhel pohledu. Jakmile jim dodáte ten celek, tak hned vidí, že měli pravdu, který byla ale založena na kusých informacích,“ přibližuje Helebrant.

Podle ředitelky ARPOKU Lenky Pánkové je pro děti důležité, aby se uměly ptát a uměly hledat na své otázky odpovědi. „Kritické myšlení a řešení problému by mělo našim učitelům pomoct právě s těžko uchopitelnými tématy nebo s něčím co hýbe dnešním světem, aby děti informace nepřijímaly bezmyšlenkovitě, aby nad nimi uvažovaly a hledaly možno odpovědi,“ vysvětluje Lenka Pánková.

Školení teď pomůže dalším pedagogům. Na konci února se jich sejde dohromady dvacet z obou krajů.

„Samozřejmě jsou učitelé, kteří jsou řekněme profesionálové v kritickém myšlení i bez školení, ale věřím tomu, že se najdou učitelé, kteří možná trochu tápou, nebo chtějí změnit výuku a neví přesně jak, tak by jim to školení mohlo pomoct otevřít dveře,“ dodává Pánková.

autor: tas
Spustit audio