Učme se z dějin zla, berme si příklad z nelhostejných, říká Vítězslav Vurst

Noční Jeruzalém
Noční Jeruzalém

V Jeruzalémě prožil závěr loňského a začátek letošního roku. Nemocniční kaplan Fakultní nemocnice Olomouc, adventistický kněz, zakladatel a čestný předseda Ceny Michala Velíška, dlouholetý předseda Nadace humanitární organizace ADRA.

Za svůj život viděl mnoho lidské bolesti a utrpení. Řadě lidí se v jejich bolesti snaží pomáhat a sdílet. A také se snaží hovořit s ostatními o tom, co viděl a zažil na svých cestách do nejrůznějších koutů světa, nahlíží do historie toho kterého národa, a historické události propojuje se současností.

Takto nahlíží také na svůj pobyt v Izraeli a na židovský národ, který v dějinách, podle slov Vítězslava Vursta, několikrát prakticky povstal z popela, přitom si dokázal zachovat svoji identitu, lidé jsou zde hrdi na svoji historii a své kořeny.

Slávek Vurst vnímá Izrael jako mimořádnou zemi, jejíž příběhy ovlivnily dějiny velké části světa. Často ani nevíme, co všechno v našem životě má kořeny v židovsko-křesťanské tradici a kultuře. Nahlédneme s ním do židovské rodiny, navštívíme Památník obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě i Zahradu Spravedlivých mezi národy.

Vítězslav Vurst nabízí k zamyšlení řadu otázek: „ Myslím, že je dnes na místě si klást znovu otázku - co dovede spustit tak strašnou mašinérii, která vyústí ve vyvražďování nejen Židů? Neposloucháme i dnes hlasy různých populistů? Jak přistupujeme ke zlu kolem nás? A proč je tolik důležité nebýt lhostejní?

Poslechněte si celý rozhovor s Vítězslavem Vurstem.