Unikátní muzeum v Dlouhé Loučce představuje nástěnné obrazy zachráněné z místního zámku

6. listopad 2022

Od 15. září roku 2022 je možné v Dlouhé Loučce na Uničovsku navštívit unikátní muzeum. Nabízí možnost prohlídky zachráněných maleb, které na zdech zdejšího zchátralého zámku zanechali v době druhé světové války zajatí francouzští důstojníci.

Historie vzniku těchto maleb sahá až do roku 1938 kdy Dlouhá Loučka stejně jako celé moravské pohraničí připadla na základě Mnichovské dohody k německé říši. 1. září 1939 začala válka Německa s Francií, nicméně k větším bojovým operacím došlo až následující rok, kdy Němci obešli Maginotovu linii přes Belgii a Lucembursko a vstoupili do Francie. Rychlé boje vedly k velkému množství zajatců, které bylo třeba někde umístit. Jednou volbou se stal i zámek, tehdy už zkonfiskovaný Řádu německých rytířů v Dlouhé Loučce.

Tento zámek sloužil pro ubytování zajatých důstojníků a v německých pramenech je uváděn pod zkratkou Offlag (Offizierlager) VIII H/H. Jeho počátky sahají do srpna roku 1940. Internovaní důstojníci zde měli poměrně volný režim. Věnovali se svým zálibám nebo sportovali.

Mezi důstojníky bylo i několik výtvarně nadaných osobností. Ti ve volných chvílích malovali žánrové obrázky a skicy ze života v zajateckém táboře a tak vznikla unikátní kolekce děl, které zaznamenávají zámek v době čtyřicátých let, kdy jej obklopoval plot a stály u něj strážní věže. Později se tito malíři rozhodli vyzdobit jednu z místností zámku malbami, které by jim připomínaly domov. Tak se na omítkách jedné ze zámeckých místností objevily obrazy znázorňující jednotlivé francouzské regiony, ale i historické osobnosti jako Johanka z Arku či Napoleon.

V roce 1942 byli zajatci ze zámku přemístěni do Moravské Třebové a budova sloužila jako vojenský lazaret. Malby zde však zůstaly a přetrvaly i konec války. Přežily i využití zámku jako velkosklad obuvi a dokonce i velký požár v roce 1985. Osudné se jim stalo až následné chátrání zámku, které znamenalo devastaci nejen pro budovu, ale i pro část maleb.

V roce 2019 koupila chátrající zámek obec Dlouhá Loučka. Sdružení nadšenců nazvané Zámecký tým se rozhodlo rychle jednat a zachránit ze zámku co se dá. Jedním z prvních úkolů bylo právě zachránit zbytky cenných nástěnných maleb. Nakonec se tohoto úkolu ujala restaurátorka Marcela Svobodová ze Strakonic se svou sestrou a podařilo se jí velmi náročnou cestou přenést dochované zbytky maleb na speciální panely, které jsou dnes umístěné v muzeu. Díky tomu dnes můžeme část maleb skutečně vidět v reálné, restaurované podobě.

Kromě toho zde však jsou k vidění i obrazy, které francouzští důstojníci v Dlouhé Loučce namalovali, včetně unikátního malovaného plánu celého zámku. Ty se podařilo získat díky kontaktům s rodinami někdejších válečných zajatců.

Muzeu bylo otevřeno 15. září 2022 mimo jiné na paměť velkého pochodu válečných zajatců z Uničova na hrad Sovinec v roce 1941. Nachází se v budově druhého Loučského zámku, kde dnes sídlí obecní úřad. Je přístupné po předchozím objednání u Zámeckého týmu, který zajistí prohlídku i s odborným výkladem.

Více se pak můžete dozvědět, když si poslechnete další díl cyklu pořadu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.

Spustit audio