Unikátní mýtní stanici v Sobotíně na Olomoucku zachránili na poslední chvíli

6. říjen 2014
Česko – země neznámá

Výběr mýtného dnes známe jen v podobě elektronických bran na dálnicích či z cest do zahraničí. Kdysi to byl ale i v našich zemích oblíbený způsob, jak přispívat na správu a údržbu silnic a mostů. Z těchto dob pochází unikátní mýtní stanice, která se v původním stavu dochovala u mostu přes řeku Mertu v Sobotíně na Šumpersku.

Příspěvek za používání cest a stezek, ale také mostů či přívozů, který hradil jejich následnou údržbu a opravy, je znám již od starověku. Babylonské hliněné destičky nám prozrazují, že mýto se zde platilo již ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Díky cestám kvetl obchod a bohatla i města na nich položená. Proto se mýtní poplatky vždy vybíraly tak, aby se poutníkům vyplatilo cesty používat, ale zároveň, aby jejich poplatky umožnily údržbu cest a také jistý zisk.

Také přes země Koruny České probíhaly už od starověku významné cesty. Zprávy o jejich zpoplatnění máme od 13. století. To už všeobecně platilo, že jedinou osobou, která má právo mýtné vybírat, je panovník. Ten dával mýto jako výsadu šlechtě či městům, které měli z těchto poplatků nemalý zisk.

Mýtnice v Sobotíně v roce 1934

Neplatiči mýtného mohli skončit za mřížemi

Nebylo to však jen právo, ale také povinnosti. Výběrčí mýta musel za vybrané peníze udržovat cestu i její okolí. Platilo nařízení, že okolí silnice má být pro přehlednost „vymýceno, co by kamenem dohodil“. Z něj vzniklo slovo, které dodnes používáme pro silniční poplatky - mýto. Správce mýta se také musel starat o bezpečnost poutníků a měl za úkol potírat lapky. Povozníci byli na druhou stranu stíháni, když používali jiné cesty, než ty, které byly určené pro přepravu nákladů. V určitých případech jim za to mohl být náklad dokonce zkonfiskován a oni skončili za mřížemi.

Systém mýta se udržel i v dobách, kdy se na našem území začaly budovat první skutečné silnice – tedy na přelomu 18. a 19. století. V rámci programu stavby silnic začalo v roce 1839 budovat stavitelství bratří Kleinů „císařskou“ silnici z Jablonného nad Orlicí do Opavy. Její trasu dnes v téměř nezměněné podobě kopíruje silnice I/11.

Mýtní účtenka z Bílé Vody na Jesenicku

A právě u ní stojí unikátní mýtní stanice dochovaná u mostu přes řeku Mertu v Sobotíně. Z dokumentů víme, že po dokončení stavby bylo na jejích úsecích zřízeno 7 silničních a 5 mostních mýt. Tato stanice mezi nimi však ještě nestála. Objevila se až roku 1864, odkdy je uváděna v seznamu majetku Sobotínských železáren, které vlastnili právě bratři Kleinové. Dá se předpokládat, že si právě tato firma pronajala mýto výměnou za údržbu silnice.

V sobotínské mýtnici byla jeden čas trafika

Na konci 19. století byla mýtní stanice v Sobotíně opět k pronájmu. Vyvolávací cena za pronájem na jeden rok byla tehdy 100 zlatých. Výběr mýta se lišil podle druhu dopravovaného nákladu. Jeden kus tažného dobytka přecházel za 2 krejcary, za těžký dobytek platil jeho průvodce 1 krejcar za kus.

Historie výběru mýta na státních silnicích se uzavřela v roce 1895 a k úplnému zrušení mýtného došlo v roce 1902. V následujících letech byl domek v rukou několika soukromých majitelů. Podle pamětníků sloužila mýtnice po roce 1945 několik let jako trafika. Ve druhé polovině 20. století však objekt bez využití postupně chátral, až se dostal do téměř havarijního stavu.

Dobová pohlednice s mýtnicí z počátku 20. století

Díky zájmu historiků a domněnce, že se možná jedná o poslední ve své původní podobě dochovanou mýtní stanici nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé České republice, se nakonec podařilo zajistit opravu.

U příležitosti oslav 140. výročí železniční trati Zábřeh – Sobotín 10. září 2011 byla zrekonstruovaná sobotínská mýtnice slavnostně představena veřejnosti a předána Olomouckému kraji. O její správu se dnes stará Muzeum silnic ve Vikýřovicích.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d812.3593884581067!2d17.071502299999835!3d50.01824390053929!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47121ea277867485%3A0x83b47864a7119c10!2sSobot%C3%ADn+156%2C+788+16+Sobot%C3%ADn!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1412586716187" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio