Unikátní mýtní stanici v Sobotíně zachránili na poslední chvíli

22. duben 2023

Výběr mýtného dnes známe jen v podobě elektronických bran na dálnicích či z cest do zahraničí. Kdysi to byl ale i v našich zemích oblíbený způsob jak přispívat na správu a údržbu silnic a mostů. Z těchto dob pochází unikátní mýtní stanice, která se v původním stavu dochovala u mostu přes řeku Mertu v Sobotíně na Šumpersku.

Příspěvek za používání cest a stezek, ale také mostů či přívozů, který hradil jejich následnou údržbu a opravy, je znám již od starověku. Krásný důkaz nám o tom přinášejí staré řecké báje, kde se platila mince i za převoz přes řeku Styx do říše mrtvých. Babylonské hliněné destičky nám prozrazují, že mýto se zde platilo již ve třetím tisíciletí před našim letopočtem.

Díky stezkám a cestám kvetl obchod a bohatla i města a země na nich položená. Proto se mýtní poplatky vždy vybíraly tak, aby se poutníkům vyplatilo cesty používat ale zároveň, aby jejich poplatky umožnily údržbu cest a také jistý zisk.

Také přes země Koruny České probíhaly už od starověku významné cesty. Zprávy o jejich zpoplatnění máme od 13. století. To už všeobecně platilo, že jedinou osobou, která má právo mýtné vybírat, je panovník. Ten dával mýto jako výsadu šlechtě či městům, které měli z těchto poplatků nemalý zisk. Nebylo to však jen právo, ale také povinnosti. Provozovatel mýta musel za vybrané peníze udržovat cestu či most a také okolí cesty.

Platilo nařízení, že okolí silnice má být pro přehlednost „vymýceno, co by kamenem dohodil“. Z něho vzniklo slovo, které dodnes používáme pro některé silniční poplatky - mýto. Správce mýta se také musel starat o bezpečnost poutníků a měl za úkol potírat lapky a jinou havěť. Povozníci byli na druhou stranu stíháni za to, že používaly jiné cesty, než ty, které byly určené pro dopravu nákladů. V určitých případech jim za to mohl být náklad dokonce zkonfiskován a oni skončili za mřížemi.

Další díly z pořadu Technické památky si poslechěte ZDE 

Systém mýta se udržel i v dobách, kdy se na našem území začaly budovat první skutečné silnice – tedy na přelomu 18. a 19. století.  V rámci programu stavby silnic začalo v roce 1839 budovat stavitelství bratří Kleinů „císařskou“ silnici z Jablonného nad Orlicí do Opavy. Její trasu dnes v téměř nezměněné podobě kopíruje silnice I/11. A právě u ní stojí unikátní mýtní stanice dochovaná u mostu přes řeku Mertu v Sobotíně.

Z dokumentů víme, že po dokončení stavby bylo na jejich úsecích zřízeno  7 silničních a 5 mostních mýt. Tato stanice mezi nimi však ještě nestála. Objevuje se až k roku 1864 kdy je uváděna v seznamu majetku Sobotínských železáren, které vlastnili právě bratři Kleinové. Dá se předpokládat, že si právě tato firma pronajala mýto výměnou za údržbu silnice.

Na konci 19. století byla mýtní stanice v Sobotíně opět k pronájmu. Vyvolávací cena za pronájem na jeden rok byla tehdy 100 zlatých. Výběr mýta se lišil podle druhu dopravovaného nákladu. Jeden kus tažného dobytka přecházel za 2 krejcary, za těžký dobytek hnaný platil jeho průvodce 1 krejcar za kus.

Historie výběru mýta na státních silnicích se uzavírá v roce 1895 a k úplnému zrušení výběru mýtného došlo v roce 1902. V následujících letech byl domek v rukou několika soukromých majitelů. Zajímavá je informace, že podle pamětníků po roce 1945 sloužila mýtnice několik let také jako trafika. Ve druhé polovině 20. století však objekt bez využití postupně chátral, až se dostal do téměř havarijního stavu. Hrozil mu stejný osud jako u mnoha podobných účelových staveb.

Dobová pohlednice s mýtnicí z počátku 20. století

Díky zájmu historiků a domněnce, že se možná  jedná o poslední ve své původní podobě dochovanou mýtní stanici nejen v Olomouckém kraji, ale i v České republice, se nakonec podařilo zajistit opravu.

U příležitosti oslav 140. výročí železniční trati byla Zábřeh – Sobotín 10. září 2011 byla zrekonstruovaná sobotínská mýtnice slavnostně představena veřejnosti a předána Olomouckému kraji. O její správu se dnes stará Muzeum silnic ve Vikýřovicích.

Znáte z kalendáře Českého rozhlasu Olomouc pro rok 2023

Spustit audio