Úroda kukuřice na siláž je nižší a méně kvalitní než obvykle. Ohrožena je tím i produkce mléka

3. říjen 2017
Krávy, kravín v Babicích

Zemědělci na Hané sklidili letos kvůli suchu průměrně o 20 procent méně kukuřice na siláž v porovnání s minulými lety. Někde jsou ztráty ještě podstatně větší, na Šternbersku dosahují 50 procent. Navíc je kukuřice i méně kvalitní. Ohrožená je tak kvalita siláže do krmných směsí a tím i dojivost krav.

Pod fólií leží masa zrající siláže. „Tady je celá krmivová základna siláže pro farmu Mladějovice, pro 550 dojicích krav. Tato siláž byla udělaná na začátku září a v tuto chvíli fermentuje,“ popisuje Jana Krasulová, ředitelka společnosti Paseka zemědělská z Babic u Šternberka.

Kvůli nižší úrodě kukuřice šla na siláž sklizeň z dvojnásobného množství hektarů než obvykle. Nižší je také její kvalita.

„Pozná se to na barvě, vůni a struktuře krmení. Podle toho, že se to z té stěny těžce vytahuje, se pozná, že byla siláž kvalitně připravena a udusána dusacími válci a že to správně zfermentovalo,“ dodává a ukazuje několikametrovou stěnu siláže.

Kvalita nové siláže se může podle zootechničky Evy Kristové projevit i v produkci mléka: „Odrazí se to na užitkovosti a zdravotním stavu. Na mléku hned vidíme, že krmení není v pořádku. Klesá jeho množství i kvalita.“

Jana Krasulová, siláž

Podle předsedy představenstva Krajské agrární komory Josefa Hlavinky bude úroda kukuřice letos kvůli suchu nižší i jinde, než jen na Šternbersku. „Předpokládáme, že výnos silážní kukuřice bude o 15-20 procent nižší,“ odhaduje Hlavinka úrodu na Hané.