Úterní Noční linka: Patří velké šelmy do naší přírody?

Moderátorka Zora Ježková
Moderátorka Zora Ježková

Patří velké šelmy, jako je vlk či medvěd, do naší krajiny? Báli byste se chodit do přírody v lokalitě, kde by se velké šelmy vyskytovaly? Setkali jste se někdy s šelmou ve volné přírodě, třeba i různě po světě? Jak jste reagovali?

Velké šelmy vyvolávají rozporuplné emoce: naštvání, smutek, lítost hospodářů po úspěšném útoku šelem na jejich stáda, nadšené reakce lidí na sociálních sítích nad sdílenými záběry mláďat i dospělých rysů a vlků z fotopastí, až po velkou empatii, pokud má být volně žijícímu zvířeti odebrána svoboda, jak tomu bylo v září v případě krkonošské vlčice nebo nyní valašského medvěda.

Medvěd je takový fantom naší fauny. Přestože se u nás vyskytuje pravidelně od 70. let 20. století, nebylo prokázáno, že by se tu rozmnožoval. Na okraji karpatského areálu na česko-slovenském pomezí se pohybují medvědí tuláci, kterých naší krajinou už prošly desítky. Někteří se tu zdrželi jen krátce, jiní i několik let. O jejich přítomnosti se vědělo jen díky nálezu stop v blátě nebo ve sněhu, případně medvěd poničil včelín nebo zabil ovci a byl dlouho klid. Jednalo se o náhodné útoky.

Z mnoha těchto medvědů jen tři způsobili větší škody, shodou okolností všichni na Vsetínsku.