Úterní Noční linka: Rodové osady a statky - nový život, nebo utopie?

Podstatou myšlenky novodobých rodových usedlostí je vrácení mysli lidí zpět k půdě, k zemi, k živlu země. Ze země jsme vyšli a do země se vracíme. Co vy na to? Myslíte si, že v dnešní době ještě má lidstvo šanci na návrat k přírodě a na uzdravení planety Země? 

Lidé v různých zemích světa zakládají tak zvané rodové statky a tam, kde to podmínky dovolují, vznikají rodové osady. A jsou to lidé různých generací a profesí. Cítí totiž naléhavou potřebu nového způsobu života. A tak vytvářejí prostor, ve kterém žijí v těsné blízkosti přírody, a zvou přírodu do svého domova. Uvědomují si, že život v přírodě je klíčem ke šťastné budoucnosti. Vytvářejí tak místo, kde mohou žít šťastně nejen oni sami, ale i další generace. Místo, které jim poskytuje nejen prostor k životu, ale zabezpečuje je i jídlem tak, aby mohli v budoucnu žít soběstačně. Na třeba dříve pustém pozemku o rozloze hektar a více, postupně vytvářejí ekozahradu s jedlým ovocným lesem, jezírko, sad, louku a les. Výsadba a pěstování všech plodin je založeno na principech permakultury a přírodních metodách hospodaření.