V Grygově mohou kompostovat

Obyvatelé Grygova mají k dispozici kompostéry. Zapůjčit si je mohou na obecním úřadě a po pěti letech používání jim je obec zdarma přenechá.

Pořídili je tu v rámci projektu Biologicky rozložitelný odpad. Celkem nakoupili 210 kompostérů o obsahu 900 litrů.

Náklady na projekt byly více než 700 tisíc korun, většinu uhradila evropská dotace.

Monika Tomášková