V Hradečné na Litovelsku žádný hrad přes slibné jméno obce nikdy nestál

19. únor 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Sousoší sv. Cyrila a Metoděje nechal postavit zdejší starosta
0:00
/
0:00

U obce jménem Hradečná evokuje název existenci nějakého opevněného sídla. V případě Hradečné na Litovelsku bychom ale nějaké hradiště hledali marně. Snad tudy vedla hradská cesta na Bouzov, ale i o tom přesvědčivé zprávy chybí.

Krásně upravené místo v lese nad vesnicí

Přestože kopce kolem vypadají vyšší, samotná Hradečná má střední nadmořskou výšku zhruba 340 metrů nad mořem. Rozkládá se na severním svahu nad potokem Rachavkou. Vede sem silnička odbočující u potoka z někdejší hlavní cesty směřující na Měník a pak dále do údolí Moravy. Cesta ve vesnici končí a tak je zde klid a příjemné povětří.

Vesnice byla založena vladyckou rodinou z Dubčan v roce 1365. Drobným lénem byla až do roku 1535 kdy se stala součástí Haňovického panství pod jehož správou setrvala až do roku 1850. Haňovické panství často měnilo své držitele. Po Bílé hoře byl zdejší statek zkonfiskován a jeho novým držitelem se stala i s Hradečnou olomoucká kapitula. Ta vlastnila obec až do konce patrimoniální správy, kdy vesnice připadla pod správu litovelského soudního i politického okresu.

Pomník padlých, hasičská zbrojnice a kříž, který stával před dnes již zbořenou kaplí

Vesnice měla vždy převahu českého obyvatelstva, které obhospodařovalo 190 hektarů půdy obecního katastru. Kromě polí v kopcovitém terénu byla Hradečná také osadou s lesním majetkem. Lesy dodnes najdeme v jižní části katastru, kde tvoří rozsáhlý masív zasahující až po Savín, Slavětín a Kovářov. Kdysi ale lesy obklopovaly mnohem větší část obce. Vykáceny byly teprve v 19. století.

Zemědělské zaměření obce podtrhují také drobné průmyslové podniky, které zde v minulosti bývaly. Nejzajímavější byla existence sladovny, která však v roce 1891 vyhořela. Na konci 19. století byla v obci zřízená mlékárna, kde se produkoval mimo jiné tvaroh pro nedaleké loštické tvarůžkárny. Kovář byl nedílnou součástí řemeslného života obce již odpradávna. Kromě něj zde byly i další drobné provozovny, dva hostince a obchody.

Když se vydáte do Hradečné dnes, objevíte i v tak malé vesnici mnoho zajímavých památek. Tou nejpozoruhodnější je sousoší sv. Cyrila a Metoděje ještě před vjezdem do vesnice. Socha byla postavena v roce 1878 tehdejším starostou Františkem Melhubou. Podle obecní kroniky je postavil na svém pozemku prý proto, aby se očistil z nařknutí z machinace s penězi určenými k přestavbě měrotínské školy.

Na návsi kdysi stávala mezi domovními čís. 4 a 15 kaple z roku 1835 a před ní kříž z roku 1830. Při stavbě silnice v roce 1913 byla kaple zbořena a kříž přemístěn k v roce 1924 postavenému pomníku padlých kde stojí dodnes.

Geologické varhany Brodka

Tím se dostáváme do oblasti duchovního života zdejších obyvatel. Do kostela se zde odpradávna chodilo do Měrotína. Tam byla také škola pro děti z obce. Dodnes jsou zde ale ve velké úctě sakrální památky, stejně jako svatý obrázek, který najdeme krásně upravený při cestě nad vesnici, na kraji lesa.

Od 1. července 1960 je někdejší obec Hradečná součástí velkého územního celku spravovaného z nedaleké Bílé Lhoty. Turisté sem zavítají jen málo, většinou se jen zastaví dole pod vesnicí, u v lomu zachovaných geologických varhan Brodka, které jsou ale už jen málo znatelné. Přesto, když sem vyšlápnete a pak se vydáte přes les dále do kopců nad vesnicí, nebude to zbytečná odbočka. Vesnička je to krásná a výhledy z cesty nad vesnicí také stojí za to.

autor: kbz
Spustit audio