V Lošticích bojují s černými skládkami. Město proto buduje nový sběrný dvůr

1. říjen 2017
skládka, odpad, pneumatiky

Loštice chtějí skoncovat s černými skládkami. Město po roce snažení sehnalo peníze a začíná budovat sběrný dvůr. Hromady sutě zaplňují okraj města a přilehlé lesy. Dosavadní sběrné místo kapacitou nestačí už dlouho.

Zaměstnanci města už na sběrném místě svépomocí začali s opravou hygienického zázemí a na náklady radnice pokládají v zadní části areálu betonový základ na nezpevněnou zem. Na ty nejnákladnější úpravy, aby se z této plochy stal sběrný dvůr, jim doposud chyběly peníze.

„Tady máme přístřešek, který musíme vždycky jednou za měsíc vyklidit plasty, které svážíme jednou za měsíc. Chybí nám hlavně zastřešené prostory,“ popisuje vedoucí loštického sběrného místa Milan Pelzl. Společně se svými kolegy uklízí černé skládky tak často, jak to jen jde. Stále to ale nestačí. „Kolem vodárny, u lesa, se to pořád opakuje,“ říká.

Podle Josefa Malínka z technické obsluhy skládek ve městě spíš přibývá. Nejčastěji jde o suť a další odpady z demolic nebo oprav domů. Město už získalo 3,5 milionu korun, ze kterých opraví kanalizaci, dodělá pevný povrch a nakonec nakoupí vybavení od sběrných nádob až po váhy.

„Musíme udělat nějaký provozní řád. Uvažujeme, že přístup do sběrného dvora bude několik dní v týdnu, ne jen jeden jako teď,“ dodává Milan Pelzl s tím, že lidé sem budou moci odevzdávat nově také nebezpečný odpad.