V Mladči nejsou jen jeskyně, stávala zde i tvrz

18. březen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nová kaple byla vysvěcena v roce 2002
0:00
/
0:00

Mladeč je vsí obecně známou zejména díky zdejším jeskyním. Obec však svou historii začala psát ještě mnohem dříve, než někdo vůbec tušil, že by zde nějaké jeskyně vůbec mohly být. A nebyla to historie zanedbatelná.

Nejstarší osídlení zdejšího kraje ovšem máme potvrzeno právě z jeskyní. A bráno doslova, je Mladeč nejstarším vesnicí obývanou moderním člověkem vůbec. Nálezy nám potvrzují, že zde pradědeček Kromaňonec řádil už téměř před 40.000 lety.

Starší ze dvou kaplí v centru Mladče

Pozoruhodné jsou zprávy o slovanském hradišti na Plavatisku – ostrohu vrchu Třesína přímo nad dnešními jeskyněmi, ale bližší informace o tomto místě v literatuře chybí. Archelologická zpráva z roku 1928 potvrzuje nález osmi hrobů. Původně se snad mělo nalézt dvanáct koster dospělých lidí a tři dětské lebky. Lebky byly obloženy kameny. U nich byly nalezeny esovité záušnice z bronzu a olova. Dále se měly najít i popelnicové nádoby zdobené vlnovkou.

Starší ze dvou kaplí v centru Mladče

Mladeč původně patřila k biskupským statkům spravovaným z Mohelnice. V roce 1350 se objevuje v listinách jistá Markéta z Mladče. Už v roce 1371 však byla vesnice připojena k panství úsovskému. Obec však byla pronajímána různým manům, kteří si právě na místě někdejšího hradiště měli postavit malou tvrz či hrádek. V dobových listinách se o ní mluví poměrně často, žádné zbytky se však do dnešních dnů nezachovaly. V roce 1830 však prý byly rozvaliny ještě znatelné.

Třesín - cesta z Mladče do Řimic

Součástí úsovského panství byla vesnice až do konce patrimoniální správy. I díky tomu byl na katastru Mladče, v lese Doubrava za řekou Moravou postaven už v roce 1690 lovecký zámeček, kolem nějž vznikla osada Nové Zámky. Už v 16. století jezdily do Doubravy lovit i korunované hlavy. Třeba císař Maxmilián či Rudolf II. s bratrem Matyášem. Už tehdy zde byl postaven malý letohrádek. Později právě kolem zámku vyprojektoval architekt Hardtmuth proslulý areál, který dodnes obdivují turisté.

V Mladči začíná naučná stezka po Třesíně

Vraťme se však do Mladče. Už v roce 1407 je na mlýnském náhonu u obce zmíněn mlýn. Kromě toho byli většinou místní obyvatelé zemědělci. Sídlila zde však i panská hájovna a příležitostně se zde v lese pálilo i vápno.

Od roku 1877 měla Mladeč vlastní školu. Farní správu vykonával kněz v Měrotíně. V roce 1826 byly při těžbě kamene pro výstavbu silnice objeveny Mladečské jeskyně. Původní jméno Bočkova díra, dostaly po Bočkovi z Kunštátu, který zde měl loupit na zemské stezce a poté měl zkamenět v jeskyni do podoby největšího stalagmitu. Jeskyně byly veřejnosti zpřístupněny až v roce 1918.

Mladeč má překrásné okolí, kterým se člověk může toulat týden a stále najde pozoruhodnosti, které jej nenechají chladným. Samotná obec je na památky poměrně chudá. Kromě malé kapličky sv. Eustacha z let 1931-32 v severní části obce a několika křížů, turistu zaujme novostavba zdejší kaple sv. Floriana a sv. Barbory vysvěcená v roce 2003. Pozoruhodná je rovněž pomník padlým ze světových válek, který je k vidění rovněž na návsi a lípa svobody vysazení v roce 1918.

autor: kbz
Spustit audio