V Mohelnici podraží svoz odpadu

00696370.jpeg

Obyvatelé Mohelnice si od nového roku připlatí za likvidaci odpadu. Poplatek se zvyšuje ze 408 na 600 korun. Zastupitelé schválili i změny v osvobozeních od poplatků.

Za likvidaci odpadu nebudou platit osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana, podle zákona upravujícího azyl, a také dočasná ochrana. Platit nebudou ani lidé, kteří jsou dlouhodobě v různých léčebnách, ústavech a nápravných zařízeních.

Úlevy ve výši 50 % se poskytují také osobám, které v daném roce dosáhly věku 70 let a starším. Také lidem, kterým byl přiznán invalidní důchod stupně 3 a konečně těm, kteří mají trvalý pobyt v Mohelnici, ale jsou déle než 6 měsíců mimo území České republiky.

Zdeňka Jílková