V Olomouci se budou počtvrté udělovat ceny Křesadlo

6. listopad 2014

Tento rok se v Olomouckém kraji koná již čtvrtý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2014. Jak zní motto akce, jedná se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci".

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Důvodů bylo hned několik. „Jednak tady komplexně neexistovalo nějaké ocenění, které by právě nějakým způsobem vyzdvihlo práci dobrovolníků v naší zemi. A zároveň kromě toho oceňování to má i účel pozvbudit ostatní k dobrovolnické službě, " říká Miloš Holubec, koordinátor udílení cen Křesadlo 2014.

Proč je podle něj dobrovolnictví důležité? „Vyplňují se mezery, kam se stát nedostane. Funguje to ve vyspělých demokraciích úplně běžně. Ti dobrovolníci, nechci říct, suplují funkci toho státu, ale právě se věnují těm lidem, kteří to potřebují tam, kde ani nejsou nějaké státem garantované programy péče o ty lidi. Jsou to takové oblasti skoro až neviditelné, ale velmi důležité,“ dodává.

Kandidáty na cenu Křesadlo může navrhnout každý, kdo má ve svém okolí nějakého dobrovolníka, o kterém si myslí, že by si toto ocenění zasloužil, hned v několika kategoriích z oblasti sociálních služeb, práce s dětmi a mládeží, zdravotnictví, ekologických aktivit a spolkové činnosti, humanitární pomoci a rozvojových aktivit nebo z řad dobrovolných hasičů.

Kdo je to vlastně dobrovolník? „Člověk, který má potřebu pomáhat druhým, nezištně se zapojovat do ruzných aktivit. Dobrovolnictví jde napříč různými službami v naší společnosti. Jsou to lidé, kteří pomáhají ostatním," vysvětluje Miloš Holubec.

Uzávěrka pro navrhování dobrovolníků je do pátku 7. listopadu. Vyhodnocení proběhne následující týden, kdy se sejde nezávislá osmičlená komise a to samotné předávání proběhne ve středu 17. prosince od 19:00 hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Více informací, včetně formuláře, najdete na adrese: info@kresadlo-ok.cz

autor: Český rozhlas Olomouc
Spustit audio