V Olomouci začal fungovat ve zkušebním provozu nový varovný a informační systém. Lidé by díky němu měli hlášení rozumět

14. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Instalace nového varovného systému v Olomouci

Do konce ledna budou pracovníci olomoucké radnice testovat nový moderní informační a výstražný systém. Ten nahradí zastaralé zhruba čtyřicet let staré sirény a radiové hlásiče, kterým nebylo často rozumět. Nové zařízení bude schopné obyvatele města varovat před živelními pohromami či průmyslovými haváriemi. Současně bude sloužit jako obecní rozhlas.

První zkušební hlášení u hasičské zbrojnice v Olomouci-Radíkově spokojeně poslouchá náměstek primátora Martin Major z ODS. Tímto okamžikem totiž začal zkušební provoz celého systému. „Před asi třemi lety, když se hledalo nějaké dítě v Olomouci, tak hlášení, které probíhalo na území našeho města, bylo nesrozumitelné,“ připomíná poslední kapku, kterou pomyslně přetekl pohár pro zastaralé drátové rozhlasy a sirény.

Moderní systém bude mít 1832 hlásičů na sloupech veřejného osvětlení, ovládaných digitálně a bezdrátově. Napojený je i na celostátní jednotný systém varování a informování obyvatelstva. V hlášeních uslyší lidé i informace od magistrátu, městské policie, komisí městských částí, energetických společností nebo spolků. „Do tohoto systému přístup jak operační středisko hasičského záchranného sboru, městské policie, tak potom jednotliví pracovníci detašovaných pracovišť a samozřejmě mí kolegové v rámci činnosti havarijní služby. Na úrovni až jednotlivých hlásičů jsme schopni odvysílat v dané lokalitě konkrétní informaci,“ doplňuje Jan Langr z olomouckého magistrátu.

Důležité podle něj je, že hlásiče se dají používat i jako rozhlas pro celé město, konkrétní čtvrť nebo dokonce jen pro určitou ulici. Systém obsahuje i nové vodočty, srážkoměry a další prvky, které budou lidi varovat před povodněmi, haváriemi a dalšími přírodními živly.„Když jsme před třemi lety rozhodovali o této investici, tak to byl nejmodernější systém. Já si myslím, že je to stále špička této technologie, která se dala pořídit,“ popisuje Martin Major.

Do konce ledna funguje systém v testovacím provozu. Lidé své připomínky k fungování nebo srozumitelnosti hlášení můžou posílat na speciální mailovou adresu kterou najdou s dalšími informacemi na webu města.

Spustit audio