V Olomouckém kraji od středy platí zákaz rozdělávání ohně. Co hrozí za porušení?

13. červenec 2023 00:15

Kvůli vysokým teplotám a suchu platí od středy 12. července 2023 až do odvolání zákaz rozdělávání otevřeného ohně ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek po konzultaci s ředitelem Hasičského záchranného sboru (HZS) Olomouckého kraje Karlem Kolaříkem. Vyjma rozdělávání ohně jsou v kraji zakázané další aktivity, které by mohly zapříčinit požár. HZS také vydal zásady, jak se chovat při žňových pracích.

Poslední týden celou Českou republiku sužují vysoké teploty a sucho. Současně s nimi se zvýšil od začátku července také počet výjezdů hasičů v Olomouckém kraji k požárům v přírodním prostředí. „Za toto období jsme v souvislosti se suchem řešili již 12 událostí. Loni jsme přitom hasili v tomto období na polích, v lesích či na loukách pouze dvakrát,“ říká mluvčí HZS Lucie Balážová.

Na základě vyhlídek na další dny, kdy má přijít další vlna tropických veder, rozhodl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek společně s ředitelem HZS Olomouckého kraje Karlem Kolaříkem o zákazu rozdělávání ohně a další aktivit, které by mohly zapříčinit požár.

Zákaz pyrotechniky či létajících přání

Zakázáno je také udržování otevřeného ohně, pálení klestí a zbytků po těžbě na lesních pozemcích, používání pyrotechnických výrobků, používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru a také spotřebování vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

Hasiči proto apelují na občany, aby v následujících dnech tyto zákazy dodržovali s tím, že při porušení nařízení hrozí sankce. Při nedovoleném rozdělávání ohně v lese či v jeho blízkém okolí mohou dostat fyzické osoby pokutu až do výše 15 tisíc korun. V momentě, kdy by z takovéhoto jednání vznikl požár, se sankce může vyšplhat až do výše 25 tisíc korun. Pokud by vlivem požáru vznikla větší škoda nebo by byly ohroženy další osoby, jednání bude vyhodnoceno jako trestný čin.

V souvislosti s probíhajícími žňovými pracemi hasiči doporučují používat žňovou techniku, která splňuje stanovené podmínky. Musí být vybavena lapači jisker, hasicím přístrojem (vodním nebo pěnovým) a také musí být schopna upravit půdu tak, aby vznikl ochranný pruh, zamezující šíření případného požáru. Rovněž by při žňových pracích měla být vždy přítomna stálá obsluha.

„Děkujeme za zvýšenou obezřetnost a ohleduplnost k okolí i k přírodě. Pomůže nám to minimalizovat rizika a škody spojené se vznikem a šíření požárů v přírodním prostředí,“ doplňuje Lucie Balážová, mluvčí HZS.

Jak se chovat v lese?

Současně je také zakázáno dle zákona o lesích, a to bez ohledu na počasí, kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně či tábořit mimo vyhrazená místa. Zároveň také rozdělávat či udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 metrů od kraje lesa.

Autor: Sabina Müllerová

Spustit audio