V Pasece na Olomoucku otevřeli dvě nové učebny a našli vzácnou pečet z 18. století

Dvě nové učebny mohou od pondělí využívat žáci základní školy v obci Paseka na Olomoucku.

Rekonstrukce podkroví školy, kde se učebny nacházejí, začala v červenci a stála obec Paseka pět milionů korun. Kromě velké výtvarné učebny, která zároveň slouží jako třída pro hudební výchovu, zájmové kroužky nebo školní družinu, investovala škola podle ředitelky Jany Knápkové do nové počítačové učebny s interaktivní tabulí.

V Pasece na Olomoucku objevil také jeden z jejích občanů starou pečeť. Pochází z osmnáctého století a patřívala paseckému faráři. Na pečetidle je vyobrazena svatá Kunhuta, patronka paseckého kostela. Dnes pečeť v rámci otevření dvou nových učeben pasecké základní školy představil kronikář obce Zdeněk Knápek.