V Rejcharticích na Šumpersku mají louku plnou andělů

8. duben 2015
Česko – země neznámá

Rejchartice jsou nevelkou vsí na Šumpersku, která se vine údolím až ke hřebeni, táhnoucímu se odsud až k jesenickým vrcholům. Od loňského roku zdobí louku u zdejšího kostela dřevěné sochy andělů - všech podob a velikostí. Jejich autory jsou řezbáři z celé republiky, pro jejichž sympozium se Rejchartice staly domovem.

První, nultý ročník sochařského a řezbářského sympozia Andělské louky se konal v roce 2013. Nápad se zrodil v hlavách řezbářů Romany Krestýnové, Tomáše Wursta, Marka Suchana a Jiřího Račáka. Jako každý správný projekt i tento vznikal u dobrého vína, které jen posílilo inspiraci způsobenou zdejší překrásnou krajinou.

„Původní záměr byl obsadit všechny louky v Rejcharticích, jenže pak nám došlo, že i ta největší socha anděla, který měl být patronem louky, by vypadala v těch jejích obrovských rozměrech jako zápalka. A tak jsme zvolili větší koncentraci andělů na jedné louce, právě u kostela,“ vysvětluje spoluzakladatel sympozia Tomáš Wurst.

Část Pohádkového lesa pod Tulinkou v Šumperku, který by měla s Rejcharticemi spojit Andělská stezka

Projekt ovšem není jen akcí řezbářů, už od počátku byli k realizaci přizváni také místní lidé, kteří se pro záměr nadchli. Významnou roli sehrála i osobnost faráře Milana Palkoviče z Velkých Losin, který jako místní duchovní pastýř přislíbil nad akcí patronát a také teoretické vedení, aby řezbáři netápali v andělské symbolice.

V roce 2014 se k zakladatelům připojili další autoři, a tak na louce uprostřed obce vznikla unikátní andělská galerie pod širým nebem, která obsahuje sedm soch.

Kostel sv. Michaela Archanděla je důstojným sousedem andělské louky

Zajímavý projekt oslovil i město Šumperk a sponzory, kteří se rozhodli záměr nejen podpořit, ale dát mu navíc další rozměr. Tím by mělo být vybudování Andělské stezky. Sochy vytvořené při sympoziích by se tak měly postupně přestěhovat do šumperského městského lesa, kterým vede modře značená turistická stezka právě do Rejchartic.

Pracovní část sympozia by se konala právě zde a andělé by pak cestovali spolu s lidmi, kteří za nimi přijdou pěšky ze Šumperka. První ze soch by měly už v nejbližší době navázat na sochy vytvořené v lokalitě Tulinka nad Šumperkem v rámci Pohádkového lesa.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3192.8538850165196!2d16.978342500000522!3d50.02758221050494!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDAxJzM5LjMiTiAxNsKwNTgnNDIuMCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1428484988758" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio