V Želechovicích se v dobách Velké Moravy tavilo železo

27. červenec 2022

Želechovice jsou opravdu nevelkou obcí. Běžný průjezd člověka nezaujme, snad kromě místního vesnického muzea. Pokud odbočí na někdejší náves, překvapí jej zdobnost zdejších statků i krásná kaple nebo pískovna pod návsí u osady pazderna.

Málokdo ale ví, že Želechovice jsou jednou z nejstarších průmyslových oblastí kraje. Archeologické nálezy s hezkým popisem i v muzejní expozici potvrzují osídlení kolem obce už v prehistorických dobách.

Už v neolitu, 6000 let před naším letopočtem, tady lidé bezesporu používali keramické nádoby. Střepy a zbytky keramiky prozrazují téměř souvislé osídlení tohoto území od neolitu až po středověk.

Pece s ruční prací dávno před manufakturní výrobou

Nejvýznamnější nález pochází ze třicátých let, kdy archeologové vykopali sedm velkomoravských železářských pecí severně od nynější vesnice. To byl jen počátek, který doplnil systematický průzkum sprašové návěje, a ta nakonec vydala celek 24 velkomoravských železářských pícek. To je vůbec největší nález podobného průmyslového zázemí a dokazuje technologickou vyspělost velkomoravských hutníků.

A ještě jedna skutečnost je v souvislosti s těmito nálezy pozoruhodná. Organizace práce na těchto pecích byla bezesporu manufakturního charakteru. Počátky manufakturní výroby spadají jinak až do 18. století. Zde tedy naši předkové předběhli dobu téměř o 800 let.

Vesnice souvisí s klášterem na Hradisku

Nejen archeologická, ale i psaná historie vesnice je letitá. Želechovice uvádí už zakládající listina kláštera Hradisko v roce 1078.

Obecní úřad a zároveň sídlo zdejšího muzea

Obce jmenované v listině patří většinou k těm starým vesnicím, kde probíhalo osídlování ve velkomoravských i starších dobách. To je i případ Želechovic. Kromě zmíněných pecí to dokládá i tvar nejstarší části vesnice – dnešní návsi.

I přes pozdější stavební úpravy je zde jasně znatelný půdorys slovanské okrouhlice se dvěma úzkými vchody, které se v dávné minulosti patřně daly na noc uzavřít. Počátky historické existence vesnice jsou tedy spojeny s klášterem na Hradisku.

V roce 1349 je v obci jmenována tvrz. V té době se majitelé vesnice často střídali. To platilo až do roku 1510, kdy se vesnice stala součástí šternberského dominia, kde setrvala až do konce patrimoniální správy.

V místní osadě se zpracovával len

Vyloženě zemědělská vesnice se postupně rozvíjela. Už v roce 1781 se objevují zmínky o osadě Pazderna se dvěma domy. Předpokládá se, že pazderna jako místo zpracovávání lnu existovala už dávno před tímto datem.

Pomník obětem válek na návsi.jpg

Od roku poloviny 18. století stála na návsi zvonice se soškou sv. Floriána. V letech 1893-1895 byla na jejím místě postavená dnešní novogotická kaple sv. Cyrila a Metoděje. Počátkem 19. století se vyučovalo přímo v obci a v roce 1871 byla pro školu postavena nová budova.

Želechovice nejsou velkou vesnicí. Stojí však za to se tady zastavit. Obzvlášť v létě je zdejší náves ve stínu lip osvěžujícím místem v jinak rozpálené kulturní krajině Hornomoravského úvalu.

autor: kbz
Spustit audio