Vaše oblíbené pořady nyní dohledáte v celodenních záznamech

Celodenní záznamy

Hrajeme na přání a další oblíbené pořady, které dosud nebyly v našem audioarchivu, si teď konečně můžete zpětně poslechnout. Kompletní vysílání od půlnoci do půlnoci najdete v celodenních záznamech.

Audio archiv olomouckého rozhlasu se rozšířil na celé vysílání. Nově si tak můžete zpětně poslechnout cokoliv, co ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v uplynulém měsíci (resp. v posledních 30 dnech) zaznělo. Přehledně hodinu po hodině.

Celodenní záznamy

V archivu pořadů se nic nemění, audia sem budou přidávána stejným způsobem jako dosud. Nové celodenní záznamy ale archivují 7 dní v týdnu 24 hodin denně veškeré vysílání kromě pořadů, na které se vztahují autorská práva (např. četby, rozhlasové hry) – v našem případě jde o Setkání s literaturou, které však najdete právě v dosavadním audio archivu.

Co nově získáte?

Celodenní záznamy se na webu objevují už 5 minut po odvysílání celé hodiny (platí i ve svátcích a o víkendech). Navíc se v nich archivují i pořady, které jsme dosud z kapacitních důvodů do archivu pořadů nevkládali. Všechny pořady jsou zde uloženy na jeden měsíc po odvysílání.

Pozor, není to na věky!

Jak už bylo řečeno, celodenní záznamy jsou k dispozici pouze po dobu jednoho měsíce od vysílání. Narozdíl od dosavadního archivu pořadů, kde najdete jednotlivé záznamy vybraných titulů i po několika letech.

Vstup do archivu celodenních záznamů