Vedlejším produktem činnosti lékaře Jana Jánského byl objev čtyř krevních skupin

5. prosinec 2023

Jako objevitel základních čtyř krevních skupin bývá často uváděn český lékař Jan Janský. Jak to ale u přelomových objevů bývá, skutečnost je komplikovanější.

První, kdo formuloval existenci rozdílných krevní typů, byl v roce 1901 rakouský patolog Karl Landsteiner, nalezl ale jen skupiny tři. Čtvrtou, nejvzácnější, o dva roky později objevili jeho kolegové.

Ve stejné době Janský zkoumal souvislost mezi krevním typem a psychickými onemocněními. Vedlejším produktem jeho činnosti byl objev čtyř krevních skupin. Ke stejnému poznání nicméně dospěli ještě další vědci, kteří o svých výzkumech navzájem nevěděli.

Jan Janský ovšem jako první z nich provedl správnou klasifikaci krevních skupin. Nobelovu cenu za jejich objev však nakonec získal jeho rakouský kolega. Jednu medaili však Janu Janskému upřít nelze – byl velkým propagátorem dárcovství krve a plaketa pro časté dárce proto nese jeho jméno.

Spustit audio