Větrník: Václav Pačes

Václav Pačes - bývalý předseda Akademie věd ČR

Profesor Václav Pačes je významný český biochemik a molekulární genetik, nedávno předsedal Akademii věd ČR a k jeho velkým zálibám patří čtení dědičných informací.

Méně známé je, že profesor Pačes svoji vědeckou kariéru začal jako obyčejný dělník-slévač, že je to pravověrný skaut a vodák, a že touží naprojektovat a postavit si svůj dům.

O tom a mnohém dalším si bude Václav Pačes povídat se Zorou Ježkovou v pátek 3. srpna.