Vězeňský kaplan vykonává důležitou službu, myslí si fotograf Jindřich Štreit. Vystavuje nový cyklus

Křehký vztah mezi odsouzenými a kněžími se pokusil zachytit fotograf a dokumentarista Jindřich Štreit.
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Křehký vztah mezi odsouzenými a kněžími se pokusil zachytit fotograf a dokumentarista Jindřich Štreit.

Za brány českých a moravských věznic zavede návštěvníky cyklus fotografií Jindřicha Štreita s názvem Ze tmy na světlo. Soubor 40 fotografií ukazuje službu vězeňských kaplanů, ale také osudy lidí na okraji společnosti včetně vězňů s dlouholetými tresty. Výstava je právě teď k vidění v olomoucké Pevnosti poznání.

„Těším se každý den do práce, těším se na ty lidi a zároveň se potom těším domů, protože tam zase pro sebe čerpám tu pozitivní energii,“ říká kurátor výstavy a kaplan olomoucké vazební věznice Otto Broch. Střídání trpkých i šťastných chvilek je jeho každodenním chlebem.

Křehký vztah mezi odsouzenými a kněžími se pokusil zachytit fotograf a dokumentarista Jindřich Štreit. „Pro mě to je ještě téma všeobecně lidské, to, jak vězni přijímají právě tu duchovní službu, tu cestu k bohu. O tom moc veřejnost neví, to je taková oblast, o které se málo mluví,“ vysvětluje.

Platí to i pro lidi s těžkými tresty. „Mnoho těch, kteří jsou tady na fotografiích, jsou lidé, kteří třeba zabili člověka. A teď jim to dochází, oni si to uvědomují. Přijde takové to období pokání a k tomu jim právě pomáhá ten kněz. Kaplani jsou ve vězení nesmírně důležití právě proto, že podávají tu pomocnou ruku těmto lidem, kteří se dostali na scestí a musí si ve svém nitru uspořádat to, co udělali. To nejdůležitější je pochopení a ještě bych rád použil slovo odpuštění. A toto vlastně diskutují s těmi kaplany,“ dodává Štreit.

Kaplan: Odsouzení jsou pořád lidmi

Přijít za kaplanem ale bývá podle Brocha pro odsouzeného těžké. „Někdo vyhledá kaplana, protože prožívá nějakou momentální krizi, nějakou momentální nouzi. Někdo přijde za kaplanem, protože mu to třeba doporučil nějaký jiný odsouzený. Někdo přijde ze zvědavosti. Ale každý z těch odsouzených musí překonat určitou bariéru, kdy se rozhodne a uskuteční ten kontakt. Je to obrovská příležitost, ale taky zodpovědnost kaplana, aby toho prvoplánově nezneužil. Lidé si dokáži jen těžko představit, co všechno obnáší práce kaplana a co všechno prožívá člověk, který je ve vězení,“ komentuje Kaplan.

Z výstavy fotografií Jindřicha Štreita Ze tmy na světlo

Zadostiučiněním by pro něj byla změna zažitého mediálního obrazu odsouzeného člověka. „To jsou strašně zjednodušené přístupy, ale ve skutečnosti vždy zůstává člověkem, vždy má nějaké vztahy, vždy očekává nějakou budoucnost. Většinou se vrátí zpátky do společnosti. Jestli prezentace kaplanské služby ve věznicích, tak ku pomoci zlepšení celkového obrazu společnosti lidí, kteří udělali chybu nebo se dostali do nějakých závislostí nebo prostě mají životní problémy. To by skutečně pomohlo,“ uvedl Broch.

Jindřich Štreit byl pro výstavu k 20 letům kaplanské služby jasnou volbou. „Jsme strašně rádi nejenom, že souhlasil s touto spoluprací, ale že sám navrhuje její další pokračování a rozšíření. To znamená, že i jeho se toto téma dotklo a že i pro něj něco toto prostředí, tato služba, tato práce znamená,“ uzavírá Otto Broch.

Jindřich Štreit chce s kaplany spolupracovat i nadále. Plánuje rozšířit cyklus Ze tmy na světlo a také vydat knížku, která dokumentuje tuto podle něj opomíjenou, ale důležitou službu.