Víte, kde stával v Jeseníku klášter?

eseník - někdejší klášterní budova slouží dnes jako hvězdárna
eseník - někdejší klášterní budova slouží dnes jako hvězdárna
Přímo v centru Jeseníku, vlastně na dohled od dnešního náměstí, najdeme pozoruhodný komplex budov, kterému se i dnes často říká klášter.

Toto jméno s sebou nese právem, neboť se skutečně jedná o budovy někdejší kláštera ženského řádu sv. Voršily, který se nesmazatelně zapsal do dějin města.

Klášter v Jeseníku kupodivu nevznikl v době barokní, jak tomu bylo u mnoha podobných staveb, ale později, a to díky událostem, které se staly za severní hranicí tehdejšího rakouského mocnářství ve druhé polovině devatenáctého století.

Řád sester sv. Voršily totiž působil téměř dvě století ve Vratislavi, hlavním městě někdejšího Slezska až do roku 1878. Kvůli tzv. Kulturnímu boji v Prusku byly katolické řády postaveny téměř na okraj společnosti. Přestože se Voršilky ve Vratislavi věnovaly charitě a vzdělávání, byly nakonec z města téměř vyhnány.

Hlavní část řádu přesídlila do francouzské Marseille, ale tehdejší vratislavský biskup Heinrich Förster nechtěl, aby se přetrhaly dloholeté vazby řádu se Slezskem, a tak hledal místo k založení nového konventu právě na území rakouského Slezska. Volba padla na Jeseník.