Vodohospodáři upravují koryto Trusovického potoka v Bohuňovicích, obyvatelé mají obavy z rozvodnění

13. únor 2020

Část obyvatel Bohuňovic na Olomoucku má obavy z rozvodnění Trusovického potoka při prudkých deštích nebo při jarním tání. Kvůli kůrovcové kalamitě vzal za své les nad obcí a lidé si myslí, že půda nebude schopná vodu tolik vsáknout. Vodohospodáři už potok upravují. Zbavují koryto nánosů a stabilizují jeho dno.

Pana Vojtěcha z Bohuňovic potkávám na mostě přes místní Trusovický potok nedaleko kulturního domu. „Dva dny nepršelo. Je vidět, kam až ta hladina sahala,“ popisuje pan Vojtěch. Z vylití toku mají podle něj obavy i další místní, kteří v oblasti žijí.

Zmíněný les, který vodu částečně pohlcoval, zdevastoval kůrovec, říká nezávislá starostka Bohuňovic Jitka Stužková. Celý tok teď v obci upravuje Povodí Moravy. „Je to vlastně potok, který protéká celou obcí. Bohuňovice jsou historicky sloučené ze tří obcí – Bohuňovice, Trusovice a Moravská Loděnice, takže on protéká Trusovicemi a ta stavba se týká celého úseku až za hranice obce,“ ukazuje starostka.

Hladina toku v minulých dnech opravdu stoupla, a to nejen v Bohuňovicích. „Podle výpočtů jsme zaznamenali asi jednoletou povodeň. Situaci jsme sledovali tak, jak sledujeme na všech probíhajících stavbách v době zvýšených průtoků. Nedošlo k žádnému ohrožení obyvatel ani jejich majetku. Voda zůstala v korytě,“ pokračuje mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Povodí Moravy chce Trusovický potok proměnit a stabilizovat tak, aby se nesnižovala jeho kapacita. Takové úpravy přijdou na zhruba čtrnáct milionů korun. „Sedimenty, které se usazují ve vodním korytě, snižují průtočnou kapacitu. To znamená, že nepřevedou takové množství vody v době povodní, kolik by bylo je potřeba. Z toho důvodu došlo k odstranění sedimentu, ale také současně ke stabili zacidna, aby se tam sedimenty tak neusazovaly,“ uzavírá Chmelař.

Podobně pracovníci povodí upravují také třeba koryto potoka v Dolanech na Olomoucku, tam takový zásah vyžaduje zhruba šestimilionovou investici.

autor: bas
Spustit audio