Vodohospodáři začali se stavbou a úpravou koryta řeky Bečvy v Hranicích a okolí

14. únor 2020

Investice za několik stovek milionů korun má ochránit obyvatele okolních obcí a města Hranice před velkou vodou. 

V okolí Bečvy nedaleko Ústí u Hranic zní každý den motorové pily. Dělníci tu kolem břehů vykáceli už stovky stromů. Koryto řeky tu chtějí rozšířit místy až na dvojnásobek. Zabránit tak mimo jiné chtějí častým povodním, které postihovaly obyvatele Ústí.

Byl nejvyšší čas. Je přesvědčený tamní starosta Libor Vykopal volený za Starosty a nezávislé. „Chceme tomu věřit, že nás tato opatření ochrání před těmi drobnými povodněmi. Minulý týden pršelo asi dva dny a měli jsme velké štěstí v tom, že se déšť změnil ve sníh a přimrzlo to, jinak jsme měli opět vodu až na cestě,“ popsal starosta.

Stavba je rozdělená do několika etap. V současnosti dělníci pracují na 3,5 kilometru dlouhém úseku. „Cílem těchto úprav je kromě snížení rizika povodní také samotná revitalizace vodního toku, která probíhá formou přírodě blízkých protipovodňových opatření,“ říká mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Termín pro dokončení všech prací je stanovený na duben 2022. Současně ale budou vodohospodáři pracovat i na nedalekém jezu v Hranicích. Chtějí ho rozšířit. Povodí už na tuto akci získalo stavební povolení, vybraný je i zhotovitel. „Práce začnou na jaře letošního roku. Půjde o rozšíření jezu o jedno jezové pole. Celková šířka toho jezu se tím rozšíří o necelých dvacet metrů,“ říká mluvčí Petr Chmelař.

Na rozšíření jezu netrpělivě čeká i starosta Hranic Jiří Kudláček volený za Naše krásné Hranice. V případě povodní by totiž jez měl bezpečně ochránit město před velkou vodou.„Pro nás je to opravdu strategické a zásadní rozhodnutí i záležitost,“ říká Kudláček.

Obyvatelé Hranic musí v průběhu stavebních prací počítat s dopravními komplikacemi. Dotknou se především levého břehu Bečvy. S dokončením úprav jezu povodí Moravy počítá koncem roku 2021.

autor: kra
Spustit audio