Vrch Zebín u Jičína je magické místo. Přírodní památka s barokní kapličkou umožňuje úchvatný rozhled

2. květen 2022

Přibližně dva kilometry od Jičína a půl kilometru od Valdic v Královéhradeckém kraji se tyčí vrch Zebín s kapličkou svaté Maří Magdalény na vrcholu. Magický kopec s nepřehlédnutelnou bílou sakrální památkou má výšku 399 metrů nad mořem. Je to přírodní útvar, který patří ke Geoparku UNESCO Český ráj.

Někdejší sopku, čedičový vrch Zebín, zahlédnete přibližně ve dvou třetinách cesty Valdštejnskou lipovou alejí z Jičína do Sedliček. Na odbočce turistické cesty se dáte v Sedličkách vlevo a vyjdete nebo vyjedete ke kostelu Všech svatých pod Zebínem. Tam můžete zaparkovat a odsud pěšky pokračovat kolem kostela prudce do kopce.

Na úpatí severozápadně nad kostelem stojí celodřevěná zvonice s osmibokým půdorysem, která byla postavena na konci 17. století. Je v ní jeden zvon, který nese klasická štenýřová konstrukce. Střecha je jehlancovitá, zakončená kopulí s křížem a pokrytá dřevěným šindelem.

Po vrstevnici můžete také dojít k opuštěnému lomu na jihozápadní straně kopce, kde se v hornině ukrývají bloky porcelanitu. Ty jsou také v nedaleké lokalitě Čeřovka u Jičína, kde zve výletníky k návštěvě i romantická rozhledna Milohlídka.

Lokalita je zajímavá nejen geologicky, ale i entomologicky a botanicky. Vyskytují se tu vzácné druhy rostlin, ptáků i hmyzu. Když vystoupáte nahoru na jaře nebo v létě, překvapí vás také velké množství motýlů. Líbí se tu hlavně otakárku fenyklovému. Velká část Zebína je porostlá starými třešněmi a ořešáky. V posledních letech se proměnilo i jedno z úpatí kopce, kdy se ze staré skládky stala pěkná vycházková trasa v zebínských sadech.

Historická osmiboká zvonice pod Zebínem

Když čert vysype kámen z boty

K přírodní památce Zebín se váže několik pověstí. Většina z nich vypráví o sázce na závod v běhu z Krkonoš do Jičína. Například mládenec Vašek si chtěl vzít mlynářovu dceru, ale pro tatínka budoucí nevěsty nebyl tím pravým movitým ženichem: „Moji dceru nedostaneš, leda bys naplnil zlaťáky naši moučnici, ty boháči s prázdnou kapsou“. A tak se Václav spojil s ďáblem, ale po sedmi letech ho čekalo čertovské zúčtování.

„Poběžíme spolu o závod. Já poběžím od Vrchlabí a ty jen od kříže v Soběrazi až k sedlišťskému kostelíku,“ řekl čert. A Václav věděl, že závod prohrát nesmí. Čerta při běhu ve střevíci tlačil kamínek, sedl si, vysypal jej z boty, ale to ho zdrželo a Václav stihl včas doběhnout do cíle. Čert zakvílel a zmizel v dálce. Ráno se lidé ze Sedliště divili, protože na rychtářově poli čněl do výšky kopec a nikdo nedovedl vysvětlit, kde se tam vzal. Lidé mu začali říkat Zebín. Jen Václav věděl, jaký je jeho původ a na Zebíně dal proto postavit kapličku, aby tak poděkoval za svou záchranu.

Magické místo ošlehané větrem a pokoušené sluncem má jedinečnou atmosféru

Bílá kaple Máří Magdalény vlá na hoře zelené

Zebín je dominantou, která zve na výlet z dalekého okolí. Přispívá k tomu i bílá barokní kaplička sv. Máří Magdalény, která byla postavena v roce 1700 v době, kdy v sousedních Valdicích působil kartuziánský řád sv. Bruna. V roce 2006 byla do kapličky umístěna socha patronky sv. Marie Magdalské, jejíž autorkou je sochařka Marie Žáková z Písku.

Z vrcholu Zebína je možné se krásně rozhlédnout do celé Jičínské kotliny. Uvidíte například Mlázovický chlum, Velišský hřbet, Tábor, Bradlec a Kumburk, Prachovské skály i Ještědsko-kozákovský hřbet.

K čedičovému vrchu Zebín se dostanete pěšky z Jičína nebo z Valdic, ale také autem, autobusem nebo vlakem: nejbližší zastávka je ve Valdicích a najdete ji blízko letohrádku Valdštejnská lodžie v Sedličkách.

Valdštejnská lodžie pohledem z vrchu Zebín

Cesta na vrchol a zpátky je dlouhá přibližně jeden kilometr. Výletníci při ní poznávají i zdejší specifickou faunu a flóru této přírodní památky. A když navíc kvetou třešně na úbočí, je to zážitek, na který jen tak nezapomenou.

Spustit audio