Vrcholem liturgického roku jsou Velikonoce. Jak probíhá svatý týden?

15. duben 2017
Slavnost velikonoční svíce

V liturgickém roce v katolické církvi trvá velikonoční období padesát dnů do slavnosti seslání Ducha svatého. Čtyřicetidenní doba půstu je příležitostí ke ztišení a zadívání se do svého nitra. Svatý neboli pašijový týden začíná Květnou nedělí, kdy se připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma.

„Zelený čtvrtek je třeba u nás v katedrále významný tím, že dopoledne se slaví mše se svěcením olejů, například Křižma, který se užívá ke křtům nebo biřmování,“ říká o liturgii tohoto dne Ladislav Švirák, farář z katedrály sv. Václava a děkan děkanátu Olomouc.

V pátek se mše svatá neslouží. Je to den, kdy si křesťané připomínají Ježíšovo utrpení, jeho křížovou cestu, ukřižování a smrt. U věřících je navíc podtržen přísným půstem.

„Bílá sobota je dnem ztišení a modliteb u Ježíšova hrobu. Na Bílou sobotu večer se křtí Velikonoční svíce – Paškál. Biskup i kněží křtí dospělé,“ dodává Švirák.

Nedělní bohoslužba už probíhá jako klasická mše svatá, na závěr bohoslužby se pak žehnají pokrmy. Více už v reportáži od Aleše Spurného.

Autor:Aleš Spurný